MURTADIN_KAFIRUN

Gallery


MILIS MURTADIN_KAFIRUN
MURTADIN KAFIRUNexMUSLIM INDONESIA BERJAYA12 Oktober Hari Murtad Dari Islam Sedunia

Kami tidak memfitnah, tetapi menyatakan fakta kebenaran yang selama ini selalu ditutupi oleh muslim untuk menyembunyikan kebejatan nabinya

Menyongsong Punahnya Islam

Wadah syiar Islam terlengkap & terpercaya, mari sebarkan selebaran artikel yang sesungguhnya tentang si Pelacur Alloh Swt dan Muhammad bin Abdullah yang MAHA TERKUTUK itu ke dunia nyata!!!!
 

Kebrutalan dan keberingasan muslim di seantero dunia adalah bukti bahwa Islam agama setan (AJARAN JAHAT,BUAS,BIADAB,CABUL,DUSTA).  Tuhan (KEBENARAN) tidak perlu dibela, tetapi setan (KEJAHATAN) perlu mendapat pembelaan manusia agar dustanya terus bertahan

Subscribe to MURTADIN_KAFIRUN

Powered by us.groups.yahoo.com

Who is online?
In total there are 8 users online :: 0 Registered, 0 Hidden and 8 Guests :: 2 Bots

None

[ View the whole list ]


Most users ever online was 354 on Wed May 26, 2010 3:49 am
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


Social bookmarking

Social bookmarking digg  Social bookmarking delicious  Social bookmarking reddit  Social bookmarking stumbleupon  Social bookmarking slashdot  Social bookmarking yahoo  Social bookmarking google  Social bookmarking blogmarks  Social bookmarking live      

Bookmark and share the address of MURTADINKAFIRUN on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of MURTADIN_KAFIRUN on your social bookmarking website


YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Page 1 of 3 1, 2, 3  Next

Go down

YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by Tom Jerry on Thu Dec 02, 2010 1:20 am

" Sesungguhnya Isa Al Masih Putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya" [An Nisa 171]

" Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya" (Hadits Anas bin Malik hal.72)

"...Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka Ia menjelma dihadapannya menjadi manusia yang sempurna." [Maryam 17]

Pengertian kata "Kalimah/Kalam Allah" yang terdapat pada kitab suci AlQuran atau Hadits mempunyai beberapa arti, antara lain :

Ujian = - mengutip QS. 2:124
Ketetapan = - mengutip QS. 39:71
Ucapan, Omongan atau Kalam

Jadi Sebentar kita akan lihat apa arti sesungguhnya dari Kalimatullah yang disandang oleh Isa. Apakah Isa itu hanya sekedar "ujian" bagi Maria, atau hanya sekedar "ketetapan" dari Allah, atau Ia adalah satu Pribadi - Ilahi yang BERASAL DARI / ADA DI DALAM / MELEKAT PADA [QODIM] : Allah !!

Kata "KALIMAH" dengan arti "Ucapan, Omongan atau Kalam" ada 2 macam pengertian, yaitu :

1. Ucapan yang dimiliki oleh manusia disebut Kalimat Hawadis, artinya Ucapan Makhluk yang bersifat fana atau rusak.

2. Ucapan yang berasal dari Allah disebut Firman atau Kalam yang bersifat QODIM, kekal selamanya dan tidak akan rusak.

Berdasarkan isi kitab diatas Kalimatullah inilah yang menjadi Manusia Isa.
KEKAL ! SUDAH ADA DARI KEKAL SAMPAI KEKAL ! TIDAK DICIPTAKAN ! BERSAMA-SAMA ALLAH !ADA DI DALAM ALLAH ! BERASAL DARI ALLAH ! KELUAR DARI ALLAH (QODIM)

karena: Kalimatullah dan Roh Allah tidak diciptakan tetapi ada bersama-sama dengan Allah itu.

Kalau diciptakan maka Allah itu menjadi tidak punya kalimatullah dan tidak punya Roh sebelum penciptaan, lagipula tidak perlu bagi Allah untuk menciptakan kalimah dan Rohullah bagi dirinya sendiri.

Begitupun Rohullah [Roh Kudus], bahasa Ibraninya jelas:
Ruach HaKodesh [harafiah: Roh Sang Kudus], siapa Yang Kudus? ALLAH

Allah yang ESA itu bersama-sama dengan FirmanNya [Kalimatullah] dan RohNya [Rohullah].

Isa adalah Kalimatullah [Firman Allah].

KeIlahian Yesus tidaklah menjadikan Allah DUA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!

Rohullah [Roh Kudus] memang bukan Allah [dalam pengertian God!].
KeIlahian Roh Kudus tidaklah menjadikan Allah TIGA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!
Inilah inti dari Tauhid atau Keesaan Allah yang sejati dan benar, yaitu: TRITUNGGAL ALLAH yang ESA !!
perhatikan :
4:171
- Utusan Allah
- Firman Allah
- Roh Allah.

Untuk lebih jelas, mari kita lihat langsung pada konteks ayat yang mengatakan bagaimana Isa dijadikan Allah, kita ambil Surah An-Nisa 171 yang berbunyi :

"Hai Ahli Kitab ! Janganlah kamu melampaui batas dlm agamamu, dan janganlah kamu berkata atas Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA. (ROHULLAH)
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan jangan kamu berkata: "(Tuhan itu) tiga", Hentikanlah ! Baik bagimu. Allah itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak, kepunyaanNya-lah semua yang dilangit dan semua yang dibumi; Cukuplah Allah sebagai Pelindung." (QS. 4:171)

Perhatikan penggalan kalimat Quran di atas:
" .... Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KALIMAHNYA yang Ia [Allah] BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADA-NYA [Allah]."

Apakah tersirat bahwa Isa diciptakan dalam kandungan Maria ? Tidak!! Tapi Kalimatullah itu dikandung oleh Maria dengan Kuasa Rohullah.

Kata "Al Qoha Ila Maryam" yang diartikan dengan Meniupkannya ke dalam rahim Maryam susunan kalimatnya berbentuk kata kerja transitif (fi'il muta'addi), yaitu kata kerja yang membutuhkan obyek penderita.
Pada ayat ini, subyeknya adalah "Allah".Kata kerjanya ialah "alqo" (melemparkan). Obyek penderitanya ialah "ha" (Kalimah).

Tepatnya: Allah [God] adalah Subject - Alqo adalah Verb - Kalimatullah adalah Object. Kalimatullah itu dijelmakan dalam Kemanusiaan Yesus, tapi Kalimatullah itu tetap melekat [Qodim] dalam diri Allah. Inilah KeMaha-Hadiran dan KeMaha-Kuasaan Allah. Umat Kristen menamakan Bayi Mesias itu Immanuel [Allah beserta kita].

bandingkan dengan konteks penciptaan Adam, siapapun dengan mudah akan mengerti bahwa ini adalah penciptaan, BUKAN inkarnasi. yg dibuat dari bahan tanah (debu) dan dihembuskan (diberikan) nafas.

Sedangkan An-Nisa 171:
" .... KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA .... "
Kalau Anda mau jujur, nats An-Nisa 171 adalah INKARNASI Kalimatullah dalam Kemanusiaan Isa Al Masih, sama sekali BUKAN penciptaan!

1) Kalimatullah [An Nisaa 171, Ali Imran 39, 45],
2) Rohullah [Hadits Anas bin Malik hal.72]

Menurut Al-Qur'an, Isa itu Roh Allah dan FirmanNya. Sebagaimana yang disabdakan sendiri oleh nabi Muhammad yang berbunyi :

"Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya." (H.R. Anas Bin Malik)

Siapakah Kalimatullah dan Rohullah itu?

Ini ada beberapa pandangan jujur dari Theolog-Theolog Islam:
" Kalimatullah adalah Allah dlm HakekatNya [EsensiNya, NaturNya [ZatNya], dan Ia adalah tidak lain dari satu Pribadi Ilahi." [Al Syaikh Muhyi Al Din Al Arabi - dalam bukunya: Fusus Al Huqm jilid II halaman 35].

" Roh 'ulQudus adalah Roh Allah sendiri." [Al Syaikh Muhammad Al Hariri Al Bayunni -dalam buku Al Ruh Wa Mahiyyatuha, halaman 53]

" Roh Suci artinya Roh yang dimuliakan, Roh Allah sendiri, bukan Malaikat ataupun mahluk ciptaan lainnya." [Al Imam Al Nasafi - dalam buku Al Nasafi, Tafsir, jilid I, halaman 56]

" Roh Suci itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal, dan yang kekal tidak lain adalah Allah sendiri." [Al Sayyid Abdul Karim Al Jabali - dalam buku Majalat Kuliyyat Al Adab].

Itu sudah sesuai dengan Surah 4:158
Bahkan Allah mengangkat Isa itu kepada-Nya, Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat tsb dengan jelas menyatakan bahawa Isa Al-Masih tidak diangkat ke langit kedua, ketujuh atau surga ketiga, seperti yang biasa dianggap, tetapi bahwa Allah telah mengambil Isa Al-Masih kepada diri-Nya (dikembalikan). Ini bermaksud, Dia mengambil Isa Al-Masih ke dalam RohNya yang mulia di dalam surga yang tertinggi.


3) Suci [Maryam 19]
4) Besar di dunia dan besar di akhirat [Ali Imran 45]
5) Hakim yang Adil [Hadits Muslim Jilid I hal.76]
6) Mengetahui tentang Hari Penghakiman [Ali Imran 49, Zukruf 57, 61]
7) Al Masih [Az Zumar 44]

Mengenai kata ''Kalimat" atau Firman Allah yang menjadi jasad Isa ini, Drs. Hasbullah Bakry dalam bukunya yang berjudul-"Nabi Isa dalam Al-Quran enz" halaman 109 mengatakan: "Nabl Isa disebut sebagai Kalimah Allah (Firman Yang Hidup--pen), disebabkan dia adalah penjelmaan dari pada Firman Allah yang ditujukan kepada Maryam untuk mengandung Nabi Isa".

oleh Muhammad sendiri yang mengatakan: "Isa faa innahu Rohullah wa Kalimatuhu'- (Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Firman-Nya). (Hadits Anas bin Malik--Mutiara Hadits halaman 353).

Quran s.An Nisaa 171 mengatakan: "Innamal Masihu 'Isa bnu Maryam~ Rasululahi wa Kalimatuhu alqahaa ila Maryama wa Rohu, minhu..-' (Sesungguhnya Almasih Isa ibnu Maryam itu, adalah utusan Allah dan Firman-Nya yang ditumpahkanNya kepada Maryam dan Roh daripada Nya)-

Sarjana theologia Al Shaikh Muhammad al Hariri al Bayyuni berkata, "Roh Kudus, adalah Roh Allah" ("Kitab al Ruh wa Mahiyyatuha," hal.53).

Al-Quran s.Al Ikhlas yang mengatakan: " ...Dialah Allah Yang Esa ...tidak beranak dan tidak diperanakkan .." yang sering dikemukakan oleh para mubaligh Islam dikala itu, sebagai dalil untuk menolak bahwa Allah itu mempunyai anak sebagaimana halnya iman Kristen dengan penyebutan ''Yesus Anak Allah''.Sebenarnya ajaran Kristen sendiri dapat menerima sepenuhnya mengaminkan sepenuhnya ayat Quran ini, karena ajaran Kristen sendiri sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa "Allah itu punya anak" dalam pengertian secara biologis, yang oleh Quran itu disebut- dengan Istilah "walad

Seperti yang baru saja dibahas, Roh Kudus adalah Roh Allah dan disebut dalam Al Qur'an dalam banyak tempat.

Surat Yusuf 87 - "Sesungguhnya tiadalah yang berputus-asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum kafir."
Terjemahan dalam bahasa Inggeris nampaknya lebih tepat. "Do not despair of Allah"s spirit; none but unbelievers despair of Allah"s spirit", yang dapat diterjemahkan sebagai "Janganlah mendukakan roh Allah, melainkan kaum kafir yang mendukakan roh Allah".

Surat Al Bakara,87 dan 253 - "Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan, ..dan kami kuatkan dia dengan ruh suci.."
Al Imam al Nasafi berkata "dengan Roh Kudus artinya, roh yang dikuduskan .....atau nama Allah yang akbar" (Al Nasafi, Tafsir bagian I, hal.56).

Surat Al Maidah 110 - "Hai "Isa anak Maryam, ingatlah akan nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkan engkau dengan ruh suci."

Al Sayyid "Abdul Karim al Djabali ber- kata tentang Roh Kudus bahwa Roh Kudus itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal dan yang kekal hanyalah Allah sendiri (Madjallat Kulliyyat al Adab (Magazine of the Colledge of Arts) 1934.

Al Shaikh Muhammad al Harira al Bayyumi berkata, "Roh Kudus adalah Roh Allah dan Roh Allah tidak diciptakan ("Al Ruhwa Mahiyyatuha" - The Spirit and Its Nature - hal.53)

Al Masih adalah ungkapan Arab, yang sepadan dengan ungkapan Ibrani: HaMasiakh. Artinya: Perantara, Pembela, Hakim yang Membe- narkan umatNya [setelah Ia menghakimi dengan Adil], Juruselamat, Yang diurapi Allah.

Maka jangan heran jika dalam Doa Nabi Muhammad sebelum beliau wafat:
"Wahai TUHAN ! Ampunilah saya! Kasihanilah saya dan hubungkanlah dengan TEMAN YANG MAHA TINGGI" (Hadits Shahih Bukhari 1573)

Lalu beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan:
"TEMAN YANG MAHA TINGGI" Lalu beliau wafat dan rebahlah tangan beliau.
(Hadits Shahih Bukhari 1574)

SIAPAKAH "TEMAN YANG MAHA TINGGI" ITU?

Nabi-nabi lain yaitu:
"Adam Shafiyulah" = Adam disucikan Allah
"Nuh najiyullah" = Nuh diselamatkan Allah
"Ibrahim khalilullah" = Ibrohim dikasihi Allah
"Isma'il dzabiihullah" = Ismail dikurbankan Allah
"Musa kaliimullah" = Musa difirmankan Allah
"Dawud khalifatullah" = Dawud dipimpin Allah

Namun beliau telah bersabda:
"Saya yang lebih dekat ISA ANAK MARYAM di dunia dan di akhirat. Semua Nabi itu bersaudara karena seketurunan. Ibunya berlainan sedang agamanya satu." (Hadits Shahih Bukhari 1501)

"Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya ISA ANAK MARYAM akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil." (Hadits Shahih Muslim 127)

Maka "Teman Yang Maha Tinggi" itu adalah Isa Almasih anak Maryam.
Quran dimulai dengan "ayat doa" : "Tunjukilah kami JALAN yang lurus" (Qs. 1 Al Faatihah 6)
Dan Isa menjawab: "....ikutilah Aku, inilah JALAN yang lurus." (Qs. 43 Az Zukhruf 61)


APA MUSLIM MASIH TIDAK SADAR??
avatar
Tom Jerry
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1829
Location : Jakarta
Job/hobbies : Cari kebenaran
Reputation : 11
Points : 5078
Registration date : 2010-09-20

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by Tom Jerry on Thu Dec 02, 2010 8:01 pm

Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?
avatar
Tom Jerry
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1829
Location : Jakarta
Job/hobbies : Cari kebenaran
Reputation : 11
Points : 5078
Registration date : 2010-09-20

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by BOTELHEM on Thu Dec 02, 2010 9:54 pm

Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?Malas ah..nanggapi Thread anda..ntar habis tu lari lg..seperti disini...
http://murtadinkafirun.forumotion.net/islam-f9/ajaran-yahudi-kristen-orang-benar-vs-orang-fasik-ajaran-islam-orang-beriman-vs-orang-kafir-t8620.htm

_________________
*Mari berkunjung di Forum LASKAR_ISLAM
YANG MUSLIM SILAHKAN HIJRAH KESINI... NON MUSLIM JUGA SILAHKAN MAMPIR..
avatar
BOTELHEM
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 2632
Location : -Dunia Maya-
Humor : Jesus vs ALLAH..mana yg menang..??
Reputation : 8
Points : 5623
Registration date : 2010-10-09

View user profile http://laskarislam.indonesianforum.net/

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by mister limbad on Thu Dec 02, 2010 10:57 pm

BOTELHEM wrote:
Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?Malas ah..nanggapi Thread anda..ntar habis tu lari lg..seperti disini...
http://murtadinkafirun.forumotion.net/islam-f9/ajaran-yahudi-kristen-orang-benar-vs-orang-fasik-ajaran-islam-orang-beriman-vs-orang-kafir-t8620.htm
Bener bro m0del ky peipe peiry kn jg hit and run and hiding
avatar
mister limbad
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Male
Number of posts : 229
Location : diatas altar gereja
Job/hobbies : otomotif
Humor : bawa ketapel sapa teu ada burung, eeh ga teu nya burung pake kolor
Reputation : 2
Points : 3193
Registration date : 2010-09-02

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by BOTELHEM on Thu Dec 02, 2010 11:13 pm

mister limbad wrote:
BOTELHEM wrote:
Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?Malas ah..nanggapi Thread anda..ntar habis tu lari lg..seperti disini...
http://murtadinkafirun.forumotion.net/islam-f9/ajaran-yahudi-kristen-orang-benar-vs-orang-fasik-ajaran-islam-orang-beriman-vs-orang-kafir-t8620.htm
Bener bro m0del ky peipe peiry kn jg hit and run and hidingLihat tuh..dah pergi lg...


_________________
*Mari berkunjung di Forum LASKAR_ISLAM
YANG MUSLIM SILAHKAN HIJRAH KESINI... NON MUSLIM JUGA SILAHKAN MAMPIR..
avatar
BOTELHEM
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 2632
Location : -Dunia Maya-
Humor : Jesus vs ALLAH..mana yg menang..??
Reputation : 8
Points : 5623
Registration date : 2010-10-09

View user profile http://laskarislam.indonesianforum.net/

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by DOMBA BERTARING SERIGALA on Thu Dec 02, 2010 11:38 pm

Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

Gak kemana2 koq...
Saya lagi mikir apa ya perumpamaan Trinitas selain MS OFFICE yg katanye Tom Cuma ada 3, dan kate tom ttg Trinitas kalau diumpamakan seperti belanja di Swalayan Hero, Indomaret, Sogo.


_________________
[Ar Ruum:30] Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui
[30:30] Therefore, you shall devote yourself to the religion of strict monotheism. Such is the natural instinct placed into the people by GOD. Such creation of GOD will never change. This is the perfect religion, but most people do not know.
avatar
DOMBA BERTARING SERIGALA
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Number of posts : 2734
Reputation : -5
Points : 5799
Registration date : 2010-09-24

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by BOTELHEM on Thu Dec 02, 2010 11:44 pm

Tanggapan saya

Jerry wrote:" Sesungguhnya Isa Al Masih Putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya" [An Nisa 171]
" Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya" (Hadits Anas bin Malik hal.72)

Nah mari kita bahas surah ini dan tanggapan saya adalah yang didalam kurung:


Anisa 171. Wahai Ahli Kitab (Umat Kristen dan Yahudi) , janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu (Umat kristen mengatakan Yesus Allah, dan Umat Yahudi Menuduh wanita suci mariam sebagai penzina, dan melanggar taurat) , dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah (Ini menyanggah umat yahudi yang mengatakan bahwa Isa bukan utusan Allah) dan kalimat-Nya (Menyanggah Umat Yahudi yang mengatakan isa adalah Anak Zina, padahal itu sudah Ketetapan (kalimat) Allah bahwa Isa terlahir tanpa ada campur tangan lelaki) yang disampaikan-Nya (Melalui Jibril)kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya (Roh Ciptaan Allah). Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga"(menyanggah umat kristen yang mengatakan Isa adalah tuhan), berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak(menyanggah Kristen), segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya (Kepunyaan Allah disini termasuk kepada Roh Isa sendiri). Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.


Nah liat komentar saya yang telah saya beri tanda kurung
Jadi ayat ini menjelaskan kepada yahudi dan nasrani bahwa mereka melampaui badas dalam beragama, dan Isa yang lahir tanpa Ayah itu adalah sudah ketetapan (kalimat) Allah tanpa campur tangan lelaki sedikit pun, ketatapan (kalimat) itu yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Maryam yang menjelma menjadi manusia dalam Mariam ayat 17 ("...Kami mengutus Roh Kami (Jibril)kepadanya(Mariam), maka Ia menjelma dihadapannya (mariam) menjadi manusia yang sempurna." [Maryam 17]).

Ketetapan itu pun disebutkan didalam mariam 21. Jibril berkata: "Demikianlah." Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. "

Jadi Kata Kalimat Nya berarti Ketetapan atau bisa berarti perkara yang sudah diputuskan bahwa terlahir tanpa Bapak.

Jerry wrote:"...Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka Ia menjelma dihadapannya menjadi manusia yang sempurna." [Maryam 17]

Lihat ayat lengkap yang saya kutip dan tanda kurung adalah sanggahan saya terhadap tuduhan ini

Maryam 17. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna (Manusia Sudah Dewasa, Bukan Anak Bayi Yang masuk kerahim maria) 18. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah (maria memohon perlindungan kepada Allah agar tidak disentuh oleh Jibril yang menjelma jadi manusia), jika kamu seorang yang bertakwa."
19. Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci (maksudnya suci dari tuduhan perzinaan bukan bayi laki-laki hasil zina yang dituduhkan yahudi)." 20. Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"

Jerry wrote:Jadi Sebentar kita akan lihat apa arti sesungguhnya dari Kalimatullah yang disandang oleh Isa. Apakah Isa itu hanya sekedar "ujian" bagi Maria, atau hanya sekedar "ketetapan" dari Allah, atau Ia adalah satu Pribadi - Ilahi yang BERASAL DARI / ADA DI DALAM / MELEKAT PADA [QODIM] : Allah !!

Kata "KALIMAH" dengan arti "Ucapan, Omongan atau Kalam" ada 2 macam pengertian, yaitu :

1. Ucapan yang dimiliki oleh manusia disebut Kalimat Hawadis, artinya Ucapan Makhluk yang bersifat fana atau rusak.

2. Ucapan yang berasal dari Allah disebut Firman atau Kalam yang bersifat QODIM, kekal selamanya dan tidak akan rusak.

Berdasarkan isi kitab diatas Kalimatullah inilah yang menjadi Manusia Isa.
KEKAL ! SUDAH ADA DARI KEKAL SAMPAI KEKAL ! TIDAK DICIPTAKAN ! BERSAMA-SAMA ALLAH !ADA DI DALAM ALLAH ! BERASAL DARI ALLAH ! KELUAR DARI ALLAH (QODIM)

karena: Kalimatullah dan Roh Allah tidak diciptakan tetapi ada bersama-sama dengan Allah itu.

Kalau diciptakan maka Allah itu menjadi tidak punya kalimatullah dan tidak punya Roh sebelum penciptaan, lagipula tidak perlu bagi Allah untuk menciptakan kalimah dan Rohullah bagi dirinya sendiri.

Begitupun Rohullah [Roh Kudus], bahasa Ibraninya jelas:
Ruach HaKodesh [harafiah: Roh Sang Kudus], siapa Yang Kudus? ALLAH

Allah yang ESA itu bersama-sama dengan FirmanNya [Kalimatullah] dan RohNya [Rohullah].

Isa adalah Kalimatullah [Firman Allah].

KeIlahian Yesus tidaklah menjadikan Allah DUA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!

Rohullah [Roh Kudus] memang bukan Allah [dalam pengertian God!].
KeIlahian Roh Kudus tidaklah menjadikan Allah TIGA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!
Inilah inti dari Tauhid atau Keesaan Allah yang sejati dan benar, yaitu: TRITUNGGAL ALLAH yang ESA !!
perhatikan :
4:171
- Utusan Allah
- Firman Allah
- Roh Allah.

Untuk lebih jelas, mari kita lihat langsung pada konteks ayat yang mengatakan bagaimana Isa dijadikan Allah, kita ambil Surah An-Nisa 171 yang berbunyi :

"Hai Ahli Kitab ! Janganlah kamu melampaui batas dlm agamamu, dan janganlah kamu berkata atas Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA. (ROHULLAH)
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan jangan kamu berkata: "(Tuhan itu) tiga", Hentikanlah ! Baik bagimu. Allah itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak, kepunyaanNya-lah semua yang dilangit dan semua yang dibumi; Cukuplah Allah sebagai Pelindung." (QS. 4:171)

Perhatikan penggalan kalimat Quran di atas:
" .... Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KALIMAHNYA yang Ia [Allah] BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADA-NYA [Allah]."

Apakah tersirat bahwa Isa diciptakan dalam kandungan Maria ? Tidak!! Tapi Kalimatullah itu dikandung oleh Maria dengan Kuasa Rohullah.

Kata "Al Qoha Ila Maryam" yang diartikan dengan Meniupkannya ke dalam rahim Maryam susunan kalimatnya berbentuk kata kerja transitif (fi'il muta'addi), yaitu kata kerja yang membutuhkan obyek penderita.
Pada ayat ini, subyeknya adalah "Allah".Kata kerjanya ialah "alqo" (melemparkan). Obyek penderitanya ialah "ha" (Kalimah).

Tepatnya: Allah [God] adalah Subject - Alqo adalah Verb - Kalimatullah adalah Object. Kalimatullah itu dijelmakan dalam Kemanusiaan Yesus, tapi Kalimatullah itu tetap melekat [Qodim] dalam diri Allah. Inilah KeMaha-Hadiran dan KeMaha-Kuasaan Allah. Umat Kristen menamakan Bayi Mesias itu Immanuel [Allah beserta kita].

bandingkan dengan konteks penciptaan Adam, siapapun dengan mudah akan mengerti bahwa ini adalah penciptaan, BUKAN inkarnasi. yg dibuat dari bahan tanah (debu) dan dihembuskan (diberikan) nafas.

Sedangkan An-Nisa 171:
" .... KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA .... "
Kalau Anda mau jujur, nats An-Nisa 171 adalah INKARNASI Kalimatullah dalam Kemanusiaan Isa Al Masih, sama sekali BUKAN penciptaan!

1) Kalimatullah [An Nisaa 171, Ali Imran 39, 45],
2) Rohullah [Hadits Anas bin Malik hal.72]

Menurut Al-Qur'an, Isa itu Roh Allah dan FirmanNya. Sebagaimana yang disabdakan sendiri oleh nabi Muhammad yang berbunyi :

"Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya." (H.R. Anas Bin Malik)

Siapakah Kalimatullah dan Rohullah itu?

Ini ada beberapa pandangan jujur dari Theolog-Theolog Islam:
" Kalimatullah adalah Allah dlm HakekatNya [EsensiNya, NaturNya [ZatNya], dan Ia adalah tidak lain dari satu Pribadi Ilahi." [Al Syaikh Muhyi Al Din Al Arabi - dalam bukunya: Fusus Al Huqm jilid II halaman 35].

" Roh 'ulQudus adalah Roh Allah sendiri." [Al Syaikh Muhammad Al Hariri Al Bayunni -dalam buku Al Ruh Wa Mahiyyatuha, halaman 53]

" Roh Suci artinya Roh yang dimuliakan, Roh Allah sendiri, bukan Malaikat ataupun mahluk ciptaan lainnya." [Al Imam Al Nasafi - dalam buku Al Nasafi, Tafsir, jilid I, halaman 56]

" Roh Suci itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal, dan yang kekal tidak lain adalah Allah sendiri." [Al Sayyid Abdul Karim Al Jabali - dalam buku Majalat Kuliyyat Al Adab].

Itu sudah sesuai dengan Surah 4:158
Bahkan Allah mengangkat Isa itu kepada-Nya, Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat tsb dengan jelas menyatakan bahawa Isa Al-Masih tidak diangkat ke langit kedua, ketujuh atau surga ketiga, seperti yang biasa dianggap, tetapi bahwa Allah telah mengambil Isa Al-Masih kepada diri-Nya (dikembalikan). Ini bermaksud, Dia mengambil Isa Al-Masih ke dalam RohNya yang mulia di dalam surga yang tertinggi.


Mengangkat isa kepada Nya maksudnya mengangkat isa didekatNya

Jerry wrote:3) Suci [Maryam 19]
4) Besar di dunia dan besar di akhirat [Ali Imran 45]


3: 45. (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),

Lihat yang dibold, seorang disana bermaksud salahseorang dalam bahasa arabnya, yang artinya masih ada yang lain dari yesus, lihat kata jamak dari orang yang dibold, disana ada kata perulangan, itu berarti banyak orang, dan salah satunya Yesus yang terkemuka didunia dan akhirat dan didekatkan disisi Allah

Contohnya orang yang didekatkan disisi Allah
56:11. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.
56 88. adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan disisi (Allah),

83 28. (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

Jerry wrote:5) Hakim yang Adil [Hadits Muslim Jilid I hal.76]


Ya Yesus memang dipercaya umat muslim akan datang kedua kalinya sebagai hakim yang adil yang memutuskan perkara perselisihan antara yahudi nasrani majusi, mormon, dan islam, yesus yanga akan menjadi penengah diatara petikaian pendapat yang berbeda dari agama-agama samawi tentang dia.
Kutip

Jerry wrote:6) Mengetahui tentang Hari Penghakiman [Ali Imran 49, Zukruf 57, 61]


Bohong, ayat itu tidak menceritakan itu, anda sedang berbohong, ketahuan kebohongan anda disini.

Jerry wrote:7) Al Masih [Az Zumar 44]


Anda berbohong azzumar ayat 44 berbunyi Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada- Nyalah kamu dikembalikan"

Lihat sudah dua ayat yang berbohong, padahal Kita umat islam ada Alkuran dirumah, masih berani mereka berbohong tentang ini, nah apalagi tentang hadist, makanya jangan begitu percaya dengan potongan hadist yang dikasihnya, karena beberapa umat islam tidak memiliki buku hadist dirumahnya makanya mereka dengan mudah membohongi umat islam melalui hadist.

Jerry wrote:Mengenai kata ''Kalimat" atau Firman Allah yang menjadi jasad Isa ini, Drs. Hasbullah Bakry dalam bukunya yang berjudul-"Nabi Isa dalam Al-Quran enz" halaman 109 mengatakan: "Nabl Isa disebut sebagai Kalimah Allah (Firman Yang Hidup--pen), disebabkan dia adalah penjelmaan dari pada Firman Allah yang ditujukan kepada Maryam untuk mengandung Nabi Isa".

oleh Muhammad sendiri yang mengatakan: "Isa faa innahu Rohullah wa Kalimatuhu'- (Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Firman-Nya). (Hadits Anas bin Malik--Mutiara Hadits halaman 353).

Quran s.An Nisaa 171 mengatakan: "Innamal Masihu 'Isa bnu Maryam~ Rasululahi wa Kalimatuhu alqahaa ila Maryama wa Rohu, minhu..-' (Sesungguhnya Almasih Isa ibnu Maryam itu, adalah utusan Allah dan Firman-Nya yang ditumpahkanNya kepada Maryam dan Roh daripada Nya)-


Kalimat Nya yang dimaksud bukan Allah, tapi suatu ketetapan dan sudah dibahas diatas. Umat isalm percaya bahwa yesus adalah Kalimat Allah SWT. Karena dia memang suatu ketatapan Allah SWT. Sebagai manusia yang dilahirkan tanpa campur tangan pria.

Jerry wrote:Sarjana theologia Al Shaikh Muhammad al Hariri al Bayyuni berkata, "Roh Kudus, adalah Roh Allah" ("Kitab al Ruh wa Mahiyyatuha," hal.53).


Tidak anda salah , nama lain dari Allah adalah AlQudus (Yang maha Suci), bukan roh kudus(roh suci), Roh adalah ciptaan Allah, Allah bukan Roh, tapi suatu zat yang tidak diketahui oleh Siapapun, Zat Roh adalah ciptaannya. Kalau Allah adalah roh, berarti zat Allah sama dengan zat Iblis yang juga zat Roh, Kalau menurut anda Roh tidak diciptakan berarti Iblis yang dikatakan Roh jahat juga tidak diciptakan, berarti dalam Agama kristen Pencipta itu ada dua.

Jerry wrote:Al-Quran s.Al Ikhlas yang mengatakan: " ...Dialah Allah Yang Esa ...tidak beranak dan tidak diperanakkan .." yang sering dikemukakan oleh para mubaligh Islam dikala itu, sebagai dalil untuk menolak bahwa Allah itu mempunyai anak sebagaimana halnya iman Kristen dengan penyebutan ''Yesus Anak Allah''.Sebenarnya ajaran Kristen sendiri dapat menerima sepenuhnya mengaminkan sepenuhnya ayat Quran ini, karena ajaran Kristen sendiri sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa "Allah itu punya anak" dalam pengertian secara biologis, yang oleh Quran itu disebut- dengan Istilah "walad


Benarkah demikian? Bukankah anda mengakui anda bukan kristen? Dari mana anda tau bahwa Alah kristen tidak beranak? Nih liat aja sendiri:

Kejadian 6:2 maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
6:3. Berfirmanlah TUHAN: "Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja."

Lihat kalimat anak-anak allah dan anak-anak manusia. Alah besanan ama Adam ? hihihi

Jerry wrote:Seperti yang baru saja dibahas, Roh Kudus adalah Roh Allah dan disebut dalam Al Qur'an dalam banyak tempat.

Surat Yusuf 87 - "Sesungguhnya tiadalah yang berputus-asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum kafir."
Terjemahan dalam bahasa Inggeris nampaknya lebih tepat. "Do not despair of Allah"s spirit; none but unbelievers despair of Allah"s spirit", yang dapat diterjemahkan sebagai "Janganlah mendukakan roh Allah, melainkan kaum kafir yang mendukakan roh Allah".


Dari bahasa Arab ditranslit jadi bahasa Indonesia trus dari bahasa indonesia di translit lagi dalam bahasa inggris, dan dari bahasa inggris ditranslit lagi ke bahasa indonesia hahahhahaha, emangnya Alkitab yang bisa demikian ditranslit-translit seenak udel lu? Alkuran tidak seperti itu, Kalau gitu bisa bisa mesjid berarti Nyamuk donk hihihi

Jerry wrote:Surat Al Bakara,87 dan 253 - "Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan, ..dan kami kuatkan dia dengan ruh suci.."
Al Imam al Nasafi berkata "dengan Roh Kudus artinya, roh yang dikuduskan .....atau nama Allah yang akbar" (Al Nasafi, Tafsir bagian I, hal.56).


Surat Al Maidah 110 - "Hai "Isa anak Maryam, ingatlah akan nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkan engkau dengan ruh suci."

Al Sayyid "Abdul Karim al Djabali ber- kata tentang Roh Kudus bahwa Roh Kudus itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal dan yang kekal hanyalah Allah sendiri (Madjallat Kulliyyat al Adab (Magazine of the Colledge of Arts) 1934.

Al Shaikh Muhammad al Harira al Bayyumi berkata, "Roh Kudus adalah Roh Allah dan Roh Allah tidak diciptakan ("Al Ruhwa Mahiyyatuha" - The Spirit and Its Nature - hal.53)


Sudah disanggah diatas

Jerry wrote:"Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya ISA ANAK MARYAM akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil." (Hadits Shahih Muslim 127)


Lihat akan saya kutip lagi hadist ini beserta sanggahan saya:

"Demi Allah yang jiwaku (jiwa Nabi Muhammad,SAW.) ditanganNya (Ditangan Allah SWT.), sesungguhnya telah dekat masanya ISA ANAK MARYAM akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil (Waktu kedatangan yesus kedua didunia, bukan diakhirat), ." (Hadits Shahih Muslim 127)

Jerry wrote:Quran dimulai dengan "ayat doa" : "Tunjukilah kami JALAN yang lurus" (Qs. 1 Al Faatihah 6)


Akan saya kutip alkuran 43 :61 dan penjelasan saya yang didalam kurung

61. (Allah SWT. Berkata) Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat(Kedatangan Kedua yesus adalah sebagai tanda atau pemberi tahuan akan datangnya kiamat). Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku (Karena dari Awal Allah SWT. Yang berkata, maka kata Aku disini bukan merujuk pada yesus tapi pada Allah SWT. ). Inilah jalan yang lurus(Mengikuti Apa yang dikatakan Allah SWT. Atau Alkuran adalah jalan yang lurus)
Jadi jalan yang lurus itu adalah Ayat Alkuran bukan yesus.

Jerry wrote:APA MUSLIM MASIH TIDAK SADAR??

Ha..ha..saya mau ketawa mendengar kata ini..
Para muslim sudah sadar bagaimana kwalitas otak anda, trimakasih atas kebohongan yang anda buat, dengan demikian bertambah panjang bukti yang telah kami kumpulkan tentang bagaimana kebohongan orang-orang Kafir.


_________________
*Mari berkunjung di Forum LASKAR_ISLAM
YANG MUSLIM SILAHKAN HIJRAH KESINI... NON MUSLIM JUGA SILAHKAN MAMPIR..
avatar
BOTELHEM
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 2632
Location : -Dunia Maya-
Humor : Jesus vs ALLAH..mana yg menang..??
Reputation : 8
Points : 5623
Registration date : 2010-10-09

View user profile http://laskarislam.indonesianforum.net/

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by BOTELHEM on Thu Dec 02, 2010 11:59 pm

lagi bengong yaTomJer..kasih dong tanggapan..
avatar
BOTELHEM
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 2632
Location : -Dunia Maya-
Humor : Jesus vs ALLAH..mana yg menang..??
Reputation : 8
Points : 5623
Registration date : 2010-10-09

View user profile http://laskarislam.indonesianforum.net/

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by BOTELHEM on Fri Dec 03, 2010 12:12 am

Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?
Tidak kebalik ya..??
Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh:Tom&Jerry
avatar
BOTELHEM
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 2632
Location : -Dunia Maya-
Humor : Jesus vs ALLAH..mana yg menang..??
Reputation : 8
Points : 5623
Registration date : 2010-10-09

View user profile http://laskarislam.indonesianforum.net/

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by AlukarD on Fri Dec 03, 2010 5:32 am

BOTELHEM wrote:
Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?
Tidak kebalik ya..??
Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh:Tom&Jerry

Seperti biasa...HIT n RUN.....

ini mah bukan debat, cuman ngasih soal, udah dijawab ya selesai....

avatar
AlukarD
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Number of posts : 524
Reputation : -1
Points : 3301
Registration date : 2010-10-27

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by brani mati demi islam ku on Fri Dec 03, 2010 5:47 am

Tom Jerry wrote:" Sesungguhnya Isa Al Masih Putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya" [An Nisa 171]

" Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya" (Hadits Anas bin Malik hal.72)

"...Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka Ia menjelma dihadapannya menjadi manusia yang sempurna." [Maryam 17]

Pengertian kata "Kalimah/Kalam Allah" yang terdapat pada kitab suci AlQuran atau Hadits mempunyai beberapa arti, antara lain :

Ujian = - mengutip QS. 2:124
Ketetapan = - mengutip QS. 39:71
Ucapan, Omongan atau Kalam

Jadi Sebentar kita akan lihat apa arti sesungguhnya dari Kalimatullah yang disandang oleh Isa. Apakah Isa itu hanya sekedar "ujian" bagi Maria, atau hanya sekedar "ketetapan" dari Allah, atau Ia adalah satu Pribadi - Ilahi yang BERASAL DARI / ADA DI DALAM / MELEKAT PADA [QODIM] : Allah !!

Kata "KALIMAH" dengan arti "Ucapan, Omongan atau Kalam" ada 2 macam pengertian, yaitu :

1. Ucapan yang dimiliki oleh manusia disebut Kalimat Hawadis, artinya Ucapan Makhluk yang bersifat fana atau rusak.

2. Ucapan yang berasal dari Allah disebut Firman atau Kalam yang bersifat QODIM, kekal selamanya dan tidak akan rusak.

Berdasarkan isi kitab diatas Kalimatullah inilah yang menjadi Manusia Isa.
KEKAL ! SUDAH ADA DARI KEKAL SAMPAI KEKAL ! TIDAK DICIPTAKAN ! BERSAMA-SAMA ALLAH !ADA DI DALAM ALLAH ! BERASAL DARI ALLAH ! KELUAR DARI ALLAH (QODIM)

karena: Kalimatullah dan Roh Allah tidak diciptakan tetapi ada bersama-sama dengan Allah itu.

Kalau diciptakan maka Allah itu menjadi tidak punya kalimatullah dan tidak punya Roh sebelum penciptaan, lagipula tidak perlu bagi Allah untuk menciptakan kalimah dan Rohullah bagi dirinya sendiri.

Begitupun Rohullah [Roh Kudus], bahasa Ibraninya jelas:
Ruach HaKodesh [harafiah: Roh Sang Kudus], siapa Yang Kudus? ALLAH

Allah yang ESA itu bersama-sama dengan FirmanNya [Kalimatullah] dan RohNya [Rohullah].

Isa adalah Kalimatullah [Firman Allah].

KeIlahian Yesus tidaklah menjadikan Allah DUA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!

Rohullah [Roh Kudus] memang bukan Allah [dalam pengertian God!].
KeIlahian Roh Kudus tidaklah menjadikan Allah TIGA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!
Inilah inti dari Tauhid atau Keesaan Allah yang sejati dan benar, yaitu: TRITUNGGAL ALLAH yang ESA !!
perhatikan :
4:171
- Utusan Allah
- Firman Allah
- Roh Allah.

Untuk lebih jelas, mari kita lihat langsung pada konteks ayat yang mengatakan bagaimana Isa dijadikan Allah, kita ambil Surah An-Nisa 171 yang berbunyi :

"Hai Ahli Kitab ! Janganlah kamu melampaui batas dlm agamamu, dan janganlah kamu berkata atas Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA. (ROHULLAH)
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan jangan kamu berkata: "(Tuhan itu) tiga", Hentikanlah ! Baik bagimu. Allah itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak, kepunyaanNya-lah semua yang dilangit dan semua yang dibumi; Cukuplah Allah sebagai Pelindung." (QS. 4:171)

Perhatikan penggalan kalimat Quran di atas:
" .... Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KALIMAHNYA yang Ia [Allah] BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADA-NYA [Allah]."

Apakah tersirat bahwa Isa diciptakan dalam kandungan Maria ? Tidak!! Tapi Kalimatullah itu dikandung oleh Maria dengan Kuasa Rohullah.

Kata "Al Qoha Ila Maryam" yang diartikan dengan Meniupkannya ke dalam rahim Maryam susunan kalimatnya berbentuk kata kerja transitif (fi'il muta'addi), yaitu kata kerja yang membutuhkan obyek penderita.
Pada ayat ini, subyeknya adalah "Allah".Kata kerjanya ialah "alqo" (melemparkan). Obyek penderitanya ialah "ha" (Kalimah).

Tepatnya: Allah [God] adalah Subject - Alqo adalah Verb - Kalimatullah adalah Object. Kalimatullah itu dijelmakan dalam Kemanusiaan Yesus, tapi Kalimatullah itu tetap melekat [Qodim] dalam diri Allah. Inilah KeMaha-Hadiran dan KeMaha-Kuasaan Allah. Umat Kristen menamakan Bayi Mesias itu Immanuel [Allah beserta kita].

bandingkan dengan konteks penciptaan Adam, siapapun dengan mudah akan mengerti bahwa ini adalah penciptaan, BUKAN inkarnasi. yg dibuat dari bahan tanah (debu) dan dihembuskan (diberikan) nafas.

Sedangkan An-Nisa 171:
" .... KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA .... "
Kalau Anda mau jujur, nats An-Nisa 171 adalah INKARNASI Kalimatullah dalam Kemanusiaan Isa Al Masih, sama sekali BUKAN penciptaan!

1) Kalimatullah [An Nisaa 171, Ali Imran 39, 45],
2) Rohullah [Hadits Anas bin Malik hal.72]

Menurut Al-Qur'an, Isa itu Roh Allah dan FirmanNya. Sebagaimana yang disabdakan sendiri oleh nabi Muhammad yang berbunyi :

"Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya." (H.R. Anas Bin Malik)

Siapakah Kalimatullah dan Rohullah itu?

Ini ada beberapa pandangan jujur dari Theolog-Theolog Islam:
" Kalimatullah adalah Allah dlm HakekatNya [EsensiNya, NaturNya [ZatNya], dan Ia adalah tidak lain dari satu Pribadi Ilahi." [Al Syaikh Muhyi Al Din Al Arabi - dalam bukunya: Fusus Al Huqm jilid II halaman 35].

" Roh 'ulQudus adalah Roh Allah sendiri." [Al Syaikh Muhammad Al Hariri Al Bayunni -dalam buku Al Ruh Wa Mahiyyatuha, halaman 53]

" Roh Suci artinya Roh yang dimuliakan, Roh Allah sendiri, bukan Malaikat ataupun mahluk ciptaan lainnya." [Al Imam Al Nasafi - dalam buku Al Nasafi, Tafsir, jilid I, halaman 56]

" Roh Suci itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal, dan yang kekal tidak lain adalah Allah sendiri." [Al Sayyid Abdul Karim Al Jabali - dalam buku Majalat Kuliyyat Al Adab].

Itu sudah sesuai dengan Surah 4:158
Bahkan Allah mengangkat Isa itu kepada-Nya, Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat tsb dengan jelas menyatakan bahawa Isa Al-Masih tidak diangkat ke langit kedua, ketujuh atau surga ketiga, seperti yang biasa dianggap, tetapi bahwa Allah telah mengambil Isa Al-Masih kepada diri-Nya (dikembalikan). Ini bermaksud, Dia mengambil Isa Al-Masih ke dalam RohNya yang mulia di dalam surga yang tertinggi.


3) Suci [Maryam 19]
4) Besar di dunia dan besar di akhirat [Ali Imran 45]
5) Hakim yang Adil [Hadits Muslim Jilid I hal.76]
6) Mengetahui tentang Hari Penghakiman [Ali Imran 49, Zukruf 57, 61]
7) Al Masih [Az Zumar 44]

Mengenai kata ''Kalimat" atau Firman Allah yang menjadi jasad Isa ini, Drs. Hasbullah Bakry dalam bukunya yang berjudul-"Nabi Isa dalam Al-Quran enz" halaman 109 mengatakan: "Nabl Isa disebut sebagai Kalimah Allah (Firman Yang Hidup--pen), disebabkan dia adalah penjelmaan dari pada Firman Allah yang ditujukan kepada Maryam untuk mengandung Nabi Isa".

oleh Muhammad sendiri yang mengatakan: "Isa faa innahu Rohullah wa Kalimatuhu'- (Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Firman-Nya). (Hadits Anas bin Malik--Mutiara Hadits halaman 353).

Quran s.An Nisaa 171 mengatakan: "Innamal Masihu 'Isa bnu Maryam~ Rasululahi wa Kalimatuhu alqahaa ila Maryama wa Rohu, minhu..-' (Sesungguhnya Almasih Isa ibnu Maryam itu, adalah utusan Allah dan Firman-Nya yang ditumpahkanNya kepada Maryam dan Roh daripada Nya)-

Sarjana theologia Al Shaikh Muhammad al Hariri al Bayyuni berkata, "Roh Kudus, adalah Roh Allah" ("Kitab al Ruh wa Mahiyyatuha," hal.53).

Al-Quran s.Al Ikhlas yang mengatakan: " ...Dialah Allah Yang Esa ...tidak beranak dan tidak diperanakkan .." yang sering dikemukakan oleh para mubaligh Islam dikala itu, sebagai dalil untuk menolak bahwa Allah itu mempunyai anak sebagaimana halnya iman Kristen dengan penyebutan ''Yesus Anak Allah''.Sebenarnya ajaran Kristen sendiri dapat menerima sepenuhnya mengaminkan sepenuhnya ayat Quran ini, karena ajaran Kristen sendiri sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa "Allah itu punya anak" dalam pengertian secara biologis, yang oleh Quran itu disebut- dengan Istilah "walad

Seperti yang baru saja dibahas, Roh Kudus adalah Roh Allah dan disebut dalam Al Qur'an dalam banyak tempat.

Surat Yusuf 87 - "Sesungguhnya tiadalah yang berputus-asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum kafir."
Terjemahan dalam bahasa Inggeris nampaknya lebih tepat. "Do not despair of Allah"s spirit; none but unbelievers despair of Allah"s spirit", yang dapat diterjemahkan sebagai "Janganlah mendukakan roh Allah, melainkan kaum kafir yang mendukakan roh Allah".

Surat Al Bakara,87 dan 253 - "Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan, ..dan kami kuatkan dia dengan ruh suci.."
Al Imam al Nasafi berkata "dengan Roh Kudus artinya, roh yang dikuduskan .....atau nama Allah yang akbar" (Al Nasafi, Tafsir bagian I, hal.56).

Surat Al Maidah 110 - "Hai "Isa anak Maryam, ingatlah akan nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkan engkau dengan ruh suci."

Al Sayyid "Abdul Karim al Djabali ber- kata tentang Roh Kudus bahwa Roh Kudus itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal dan yang kekal hanyalah Allah sendiri (Madjallat Kulliyyat al Adab (Magazine of the Colledge of Arts) 1934.

Al Shaikh Muhammad al Harira al Bayyumi berkata, "Roh Kudus adalah Roh Allah dan Roh Allah tidak diciptakan ("Al Ruhwa Mahiyyatuha" - The Spirit and Its Nature - hal.53)

Al Masih adalah ungkapan Arab, yang sepadan dengan ungkapan Ibrani: HaMasiakh. Artinya: Perantara, Pembela, Hakim yang Membe- narkan umatNya [setelah Ia menghakimi dengan Adil], Juruselamat, Yang diurapi Allah.

Maka jangan heran jika dalam Doa Nabi Muhammad sebelum beliau wafat:
"Wahai TUHAN ! Ampunilah saya! Kasihanilah saya dan hubungkanlah dengan TEMAN YANG MAHA TINGGI" (Hadits Shahih Bukhari 1573)

Lalu beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan:
"TEMAN YANG MAHA TINGGI" Lalu beliau wafat dan rebahlah tangan beliau.
(Hadits Shahih Bukhari 1574)

SIAPAKAH "TEMAN YANG MAHA TINGGI" ITU?

Nabi-nabi lain yaitu:
"Adam Shafiyulah" = Adam disucikan Allah
"Nuh najiyullah" = Nuh diselamatkan Allah
"Ibrahim khalilullah" = Ibrohim dikasihi Allah
"Isma'il dzabiihullah" = Ismail dikurbankan Allah
"Musa kaliimullah" = Musa difirmankan Allah
"Dawud khalifatullah" = Dawud dipimpin Allah

Namun beliau telah bersabda:
"Saya yang lebih dekat ISA ANAK MARYAM di dunia dan di akhirat. Semua Nabi itu bersaudara karena seketurunan. Ibunya berlainan sedang agamanya satu." (Hadits Shahih Bukhari 1501)

"Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya ISA ANAK MARYAM akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil." (Hadits Shahih Muslim 127)

Maka "Teman Yang Maha Tinggi" itu adalah Isa Almasih anak Maryam.
Quran dimulai dengan "ayat doa" : "Tunjukilah kami JALAN yang lurus" (Qs. 1 Al Faatihah 6)
Dan Isa menjawab: "....ikutilah Aku, inilah JALAN yang lurus." (Qs. 43 Az Zukhruf 61)


APA MUSLIM MASIH TIDAK SADAR??

permainan kata yang sangar bagus,,,,,,,,, persis kayak contoh berikut ini....
'saya makan kucing mati'/saya 'makan kucing mati/saya makan 'kucing mati'/'saya makan kucing' mati

ck ck ck ck ck ck

itu copas dari mana sih bung T&J???
koq gak bermutu sama sekali....................

intinya gini Yesus/Isa hanya seorang nabi yang lebih baik dari nabi sebelumnya....... bahkan Nabi Muhammad mengakui kesempurnaan Yesus/Isa

tapi perlu di ketahui, Allah tidak ber-Bapak ataupun Ber-Ibu, tidak pula beranak........ tolong kalo lain kali mau copas jangan di putus tuh hadist atau ayatnya..... ntar malah keblinger

_________________
AGAMAMU AGAMAMU, AGAMAKU AGAMAKU (Lakum Dinukum Wa Liyadin)
avatar
brani mati demi islam ku
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 325
Location : Surabaya
Job/hobbies : membuat semua orang mengerti apa yang baru saya mengerti
Humor : jangan dulu kau tanyakan jawabanku sebelum kau menanyakan pertanyaan mu
Reputation : 25
Points : 3194
Registration date : 2010-10-14

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by brani mati demi islam ku on Fri Dec 03, 2010 5:50 am

Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

hadist yang kamu masukkan masih ada lanjutannya kan......... jadi mana lanjutannya??
ayatnya juga putus²

jangan² ini keturunan SYEIKH SITI JENAR yang ngaku² sebagai Tuhan di ajaran "Kawulo Manunggal Gusti" (Akulah satu²nya Pangeran/Raja/Tuhan)

_________________
AGAMAMU AGAMAMU, AGAMAKU AGAMAKU (Lakum Dinukum Wa Liyadin)
avatar
brani mati demi islam ku
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 325
Location : Surabaya
Job/hobbies : membuat semua orang mengerti apa yang baru saya mengerti
Humor : jangan dulu kau tanyakan jawabanku sebelum kau menanyakan pertanyaan mu
Reputation : 25
Points : 3194
Registration date : 2010-10-14

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by hamba tuhan on Fri Dec 03, 2010 5:52 am

Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

Krn diatas dek tom nyebut nama hamba tuhan, maka saya kasih dl 1 buat dek tom.....

[5:17] Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
avatar
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 18
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 13708
Registration date : 2010-09-19

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by AlukarD on Fri Dec 03, 2010 6:00 am

hamba tuhan wrote:
Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

Krn diatas dek tom nyebut nama hamba tuhan, maka saya kasih dl 1 buat dek tom.....

[5:17] Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

HAHAHAHAHAHAH........

FAKTA YANG TAK TERBANTAHKAN......

Pengertian dari putar memutar ayat dengan pengertian langsung AL QURAN......

PUTUUUUUUSSSS.....................
avatar
AlukarD
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Number of posts : 524
Reputation : -1
Points : 3301
Registration date : 2010-10-27

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by brani mati demi islam ku on Fri Dec 03, 2010 6:30 am

hamba tuhan wrote:
Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

Krn diatas dek tom nyebut nama hamba tuhan, maka saya kasih dl 1 buat dek tom.....

[5:17] Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.


mantap gan.......

_________________
AGAMAMU AGAMAMU, AGAMAKU AGAMAKU (Lakum Dinukum Wa Liyadin)
avatar
brani mati demi islam ku
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 325
Location : Surabaya
Job/hobbies : membuat semua orang mengerti apa yang baru saya mengerti
Humor : jangan dulu kau tanyakan jawabanku sebelum kau menanyakan pertanyaan mu
Reputation : 25
Points : 3194
Registration date : 2010-10-14

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by agus on Fri Dec 03, 2010 7:04 am

hamba tuhan wrote:
Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

Krn diatas dek tom nyebut nama hamba tuhan, maka saya kasih dl 1 buat dek tom.....

[5:17] Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

sip....sudah jelas keterangannya.
avatar
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 12466
Registration date : 2010-04-15

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by hamba tuhan on Fri Dec 03, 2010 8:24 am

Jalan Lurus" dalam al-Qur'an:

1. Menyembah / berbakti kepada Allah adalah jalan lurus:

وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ
[36:61] dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.


إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ
[43:64] Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.


وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ
[19:36] Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.


2. Berpegang teguh kepada agama yang diturunkan Allah :

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
[43:43] Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.


3. Cinta keimanan

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
[49:7] Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,4. Taat kebenaran

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً
[72:14] Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang ta'at dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang yang ta'at, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.


5. Memurnikan ketaatan kepada Allah.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
[98:5] Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.


6. Al- Qur'an adalah jalan lurus.

إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً
[17:9] Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,

7. Menjalankan syariat agama yang Allah turunkan.

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ
[22:67] Bagi tiap-tiap umat telah Kami tetapkan syari'at tertentu yang mereka lakukan, maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan (syari'at) ini dan serulah kepada (agama) Tuhanmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus.


8. dll masih banyak lagi.

silahkan kawan yang lain menambahi.

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
avatar
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 18
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 13708
Registration date : 2010-09-19

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by hamba tuhan on Fri Dec 03, 2010 8:29 am

Tolong dicrosscheck lagi pemahaman tentang Ruhul Qudus dengan ayat dibawah:

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
[16:102] Katakanlah: "Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Qur'an itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".


Ruhul kudus adalah makhluk Allah yang bertugas menurunkan wahyu dari Tuhan.


_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
avatar
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 18
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 13708
Registration date : 2010-09-19

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by Theleb_boy on Fri Dec 03, 2010 7:42 pm

hamba tuhan wrote:
Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

Krn diatas dek tom nyebut nama hamba tuhan, maka saya kasih dl 1 buat dek tom.....

[5:17] Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Jadi begini ya sifat asli Ahli Kitab.
Sudah nantang-nantang begitu diladenin kaburrrrrr. Piye toh ??
Padahal yang mau nanggepin tantangan ente belum semuanya Lho Bung Tom Jerry, baru beberapa orang.

Kalo ga salah, Treat ini sudah pernah ditulis sama Bung HT disini :

http://murtadinkafirun.forumotion.net/islam-f9/cari-solusi-sekaligus-tantangan-buat-saudaraku-seiman-islam-t8692.htm

avatar
Theleb_boy
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Male
Number of posts : 733
Location : Indonesia
Job/hobbies : Reading
Humor : Yhowsua Yang Malang
Reputation : 2
Points : 3610
Registration date : 2010-10-27

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by agus on Fri Dec 03, 2010 9:33 pm

Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

Kita semua nggak pusing, cuma lagi ngempet mau ketawa....
avatar
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 12466
Registration date : 2010-04-15

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by BOTELHEM on Fri Dec 03, 2010 10:19 pm

Ha..ha..Tom2 paksain bener ni Thread...mw anda cari dimanapun didalam Al-Quran maupun Hadist..tidak ada yg menyatakan bahwa Jesus adalah Tuhan...
Dan kalau di Alkitab mungkin pada ayat berikut...

Yohanes 13:
13 Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan.


Sehingga anda meyakini secara gamblang bahwa Jesus itu Tuhan..
Bacalah bacaan berikut dan baca kesimpulannya dibawah...


Suatu ketika Yesus membenarkan dirinya dipanggil murid-muridnya dengan
sebutan guru dan tuan, bahkan ditegaskan lagi oleh Yesus memang akulah
guru dan tuan"Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat,
sebab memang akulah guru dan tuan."Yesus disebut sebagai guru karena
mengajarkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran dan petunjuk hidup
kepada murid-muridnya dan Yesus disebut tuan karena nasehat dan
pengajarannya selalu ditaati murid-muridnya, maka pantaslah Yesus
disebut guru dan tuan.
Kata
tuan dalam ayat di atas adalah terjemahan dari kata mar dalam bahasa
Ibrani/Aramaic yaitu bahasa sehari-hari Yesus, kata mar biasa diberikan
kepada orang yang dihormati dan di taati. Namun ternyata dalam
penterjemahan ayat tersebut ke dalam bahasa yang bukan bahasanya Yesus
kata tuan dalam ayat di atas telah berubah menjadi Tuhan, yang jauh
menyimpang dari ucapan Yesus, sehingga lafal ucapan Yesus tersebut
menjadi :"Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab
memang akulah guru dan Tuhan."Yohanes 13:13 Tentu saja perubahan ini di
manfaatkan oleh umat Kristen sebagai
dalil bahwa Yesus pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan.
Sesungguhnya
perubahan kata dari tuan menjadi Tuhan justru akan semakin menimbulkan
kontradiksi di dalam Injil itu sendiri, bahkan akan sangat bertentangan
dengan ucapan- ucapan Yesus di dalam puluhan ayat-ayat yang lain, satu
saja contoh ucapan Yesus yang bertentangan dengan Yohanes 13:13 bila
kata tuan dirubah menjadi Tuhan :"Inilah hidup yang kekal itu, yaitu
bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan
mengenal Yesus Kristus yg telah Engkau utus." Yohanes 17:3Dalam Yohanes
17:3 tersebut Yesus mengatakan bahwa Tuhan satu-satunya hanyalah Allah
dan dipertegas lagi bahwa Yesus hanyalah seorang utusan Allah, kalau
kata mar diterjemahkan menjadi Tuhan maka Yohanes 13:13 akan sangat
kontradiktif dengan Yohanes 17:3, tetapi kalau kata mar diterjemahkan
sebagai tuan maka antara Yohanes 13:13 dan Yohanes 17:3 akan saling
mendukung dan menguatkan.Umat Kristen nampaknya sangat memaksakan untuk
mengubah ucapan Yesus yang berarti tuan menjadi Tuhan, agar ada dalil
yang mengokohkan ketuhanan Yesus, hal ini karena tidak ada satu
ayat-punyang mendukung ketuhanan Yesus yang berupa pengakuan Yesus
secara langsung bahwa dirinya adalah Tuhan, dan satu-satunya ayat yang
mudah untuk diubah artinya adalah Yohanes 13:13, namun dengan
mengorbankan keabsahan dan keserasian Alkitab itu sendiri.
Perubahan
kata tuan menjadi Tuhan terjadi ketika kata MAR dalam bahasa Ibrani yang
berarti tuan, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi KURIOS, kata
kurios dalam bahasa Yunani memiliki empat arti yaitu :-- Pemilik --
tuan -- tuhan – Tuhan --Rupanya para penginjil mengartikan kurios
sebagai Tuhan dalam ayat tersebut, padahal semestinya arti yg sesuai
dengan ucapan Yesus dantdk bertentangan dengan ayat-ayat yg lain adalah
tuan. Dari uraian di atas baik ditinjau dari segi tata-bahasa Ibrani ke
Yunani dan ditinjau dari keserasian dengan ucapan-ucapan Yesus yang
lain, maka pengakuan Yesus yang sesungguhnya adalah :AKULAH GURU DAN
TUAN
Bukan AKULAH GURU DAN TUHAN. Sehingga tidak ada satu ayatpun dalam
Alkitab Yesus pernah mengatakan akulah Tuhan,
----------------------------------------------------------------------------
tetapi akan banyak
ditemukan ayat-ayat pengakuan Yesus bahwa dirinya hanyalah utusan Allah
dan bahwa hanyalah Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Esa
.
avatar
BOTELHEM
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 2632
Location : -Dunia Maya-
Humor : Jesus vs ALLAH..mana yg menang..??
Reputation : 8
Points : 5623
Registration date : 2010-10-09

View user profile http://laskarislam.indonesianforum.net/

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by agus on Sat Dec 04, 2010 6:14 am

Penjelasannya kepanjangan bro, Tomjer tambah pusing nanti memahaminya...
avatar
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 12466
Registration date : 2010-04-15

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by mister limbad on Sat Dec 04, 2010 6:19 am

Mending TomJer minum obat cacing dulu ajah sebelum bikin thread yang lucu,,,
avatar
mister limbad
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Male
Number of posts : 229
Location : diatas altar gereja
Job/hobbies : otomotif
Humor : bawa ketapel sapa teu ada burung, eeh ga teu nya burung pake kolor
Reputation : 2
Points : 3193
Registration date : 2010-09-02

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by agus on Sat Dec 04, 2010 6:27 am

mister limbad wrote:Mending TomJer minum obat cacing dulu ajah sebelum bikin thread yang lucu,,,

Nggak mempan bro, harus dioperasi otaknya...
avatar
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 12466
Registration date : 2010-04-15

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by BOTELHEM on Sat Dec 04, 2010 7:31 am

Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh:Tom&Jerry...
avatar
BOTELHEM
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 2632
Location : -Dunia Maya-
Humor : Jesus vs ALLAH..mana yg menang..??
Reputation : 8
Points : 5623
Registration date : 2010-10-09

View user profile http://laskarislam.indonesianforum.net/

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by agus on Sat Dec 04, 2010 3:49 pm

BOTELHEM wrote:
Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh:Tom&Jerry...

Si Tomjer merasa Sumpek, Stress, Pusing dan mau beol...
avatar
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 12466
Registration date : 2010-04-15

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by hamba tuhan on Sat Dec 04, 2010 4:16 pm

agus wrote:
BOTELHEM wrote:
Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh:Tom&Jerry...

Si Tomjer merasa Sumpek, Stress, Pusing dan mau beol...


_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
avatar
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 18
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 13708
Registration date : 2010-09-19

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by agus on Sat Dec 04, 2010 4:26 pm

hamba tuhan wrote:
agus wrote:
BOTELHEM wrote:
Tom Jerry wrote:Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh: answering-ff, hamba tuhan, gusti_bara, BOTELHEM, brani mati demi islam ku, AlukarD, Mencarikebenaran, DOMBA BERTARING SERIGALA, paulus, agus, Islam Is My Religion, KOLOR GANTUNG, Khawariz, Muslim Rocker, dan netter2 Muslim yang lain? Lagi pusing, terus konsultasi sama Ustadznya masing2 ya?

Hallooo.....??? Kok sepi sih? Kemana tuh:Tom&Jerry...

Si Tomjer merasa Sumpek, Stress, Pusing dan mau beol...


Ini hari Minggu. Hari dimana mereka ketemu Roh Kakus. Kita lihat aja, apa ada petunjuk baru dari sang roh kakus...
avatar
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 12466
Registration date : 2010-04-15

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by Khawariz on Mon Dec 06, 2010 6:29 am

Tom Jerry wrote:" Sesungguhnya Isa Al Masih Putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya" [An Nisa 171]

" Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya" (Hadits Anas bin Malik hal.72)

"...Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka Ia menjelma dihadapannya menjadi manusia yang sempurna." [Maryam 17]

Pengertian kata "Kalimah/Kalam Allah" yang terdapat pada kitab suci AlQuran atau Hadits mempunyai beberapa arti, antara lain :

Ujian = - mengutip QS. 2:124
Ketetapan = - mengutip QS. 39:71
Ucapan, Omongan atau Kalam

Jadi Sebentar kita akan lihat apa arti sesungguhnya dari Kalimatullah yang disandang oleh Isa. Apakah Isa itu hanya sekedar "ujian" bagi Maria, atau hanya sekedar "ketetapan" dari Allah, atau Ia adalah satu Pribadi - Ilahi yang BERASAL DARI / ADA DI DALAM / MELEKAT PADA [QODIM] : Allah !!

Kata "KALIMAH" dengan arti "Ucapan, Omongan atau Kalam" ada 2 macam pengertian, yaitu :

1. Ucapan yang dimiliki oleh manusia disebut Kalimat Hawadis, artinya Ucapan Makhluk yang bersifat fana atau rusak.

2. Ucapan yang berasal dari Allah disebut Firman atau Kalam yang bersifat QODIM, kekal selamanya dan tidak akan rusak.

Berdasarkan isi kitab diatas Kalimatullah inilah yang menjadi Manusia Isa.
KEKAL ! SUDAH ADA DARI KEKAL SAMPAI KEKAL ! TIDAK DICIPTAKAN ! BERSAMA-SAMA ALLAH !ADA DI DALAM ALLAH ! BERASAL DARI ALLAH ! KELUAR DARI ALLAH (QODIM)

karena: Kalimatullah dan Roh Allah tidak diciptakan tetapi ada bersama-sama dengan Allah itu.

Kalau diciptakan maka Allah itu menjadi tidak punya kalimatullah dan tidak punya Roh sebelum penciptaan, lagipula tidak perlu bagi Allah untuk menciptakan kalimah dan Rohullah bagi dirinya sendiri.

Begitupun Rohullah [Roh Kudus], bahasa Ibraninya jelas:
Ruach HaKodesh [harafiah: Roh Sang Kudus], siapa Yang Kudus? ALLAH

Allah yang ESA itu bersama-sama dengan FirmanNya [Kalimatullah] dan RohNya [Rohullah].

Isa adalah Kalimatullah [Firman Allah].

KeIlahian Yesus tidaklah menjadikan Allah DUA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!

Rohullah [Roh Kudus] memang bukan Allah [dalam pengertian God!].
KeIlahian Roh Kudus tidaklah menjadikan Allah TIGA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!
Inilah inti dari Tauhid atau Keesaan Allah yang sejati dan benar, yaitu: TRITUNGGAL ALLAH yang ESA !!
perhatikan :
4:171
- Utusan Allah
- Firman Allah
- Roh Allah.

Untuk lebih jelas, mari kita lihat langsung pada konteks ayat yang mengatakan bagaimana Isa dijadikan Allah, kita ambil Surah An-Nisa 171 yang berbunyi :

"Hai Ahli Kitab ! Janganlah kamu melampaui batas dlm agamamu, dan janganlah kamu berkata atas Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA. (ROHULLAH)
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan jangan kamu berkata: "(Tuhan itu) tiga", Hentikanlah ! Baik bagimu. Allah itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak, kepunyaanNya-lah semua yang dilangit dan semua yang dibumi; Cukuplah Allah sebagai Pelindung." (QS. 4:171)

Perhatikan penggalan kalimat Quran di atas:
" .... Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KALIMAHNYA yang Ia [Allah] BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADA-NYA [Allah]."

Apakah tersirat bahwa Isa diciptakan dalam kandungan Maria ? Tidak!! Tapi Kalimatullah itu dikandung oleh Maria dengan Kuasa Rohullah.

Kata "Al Qoha Ila Maryam" yang diartikan dengan Meniupkannya ke dalam rahim Maryam susunan kalimatnya berbentuk kata kerja transitif (fi'il muta'addi), yaitu kata kerja yang membutuhkan obyek penderita.
Pada ayat ini, subyeknya adalah "Allah".Kata kerjanya ialah "alqo" (melemparkan). Obyek penderitanya ialah "ha" (Kalimah).

Tepatnya: Allah [God] adalah Subject - Alqo adalah Verb - Kalimatullah adalah Object. Kalimatullah itu dijelmakan dalam Kemanusiaan Yesus, tapi Kalimatullah itu tetap melekat [Qodim] dalam diri Allah. Inilah KeMaha-Hadiran dan KeMaha-Kuasaan Allah. Umat Kristen menamakan Bayi Mesias itu Immanuel [Allah beserta kita].

bandingkan dengan konteks penciptaan Adam, siapapun dengan mudah akan mengerti bahwa ini adalah penciptaan, BUKAN inkarnasi. yg dibuat dari bahan tanah (debu) dan dihembuskan (diberikan) nafas.

Sedangkan An-Nisa 171:
" .... KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA .... "
Kalau Anda mau jujur, nats An-Nisa 171 adalah INKARNASI Kalimatullah dalam Kemanusiaan Isa Al Masih, sama sekali BUKAN penciptaan!

1) Kalimatullah [An Nisaa 171, Ali Imran 39, 45],
2) Rohullah [Hadits Anas bin Malik hal.72]

Menurut Al-Qur'an, Isa itu Roh Allah dan FirmanNya. Sebagaimana yang disabdakan sendiri oleh nabi Muhammad yang berbunyi :

"Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya." (H.R. Anas Bin Malik)

Siapakah Kalimatullah dan Rohullah itu?

Ini ada beberapa pandangan jujur dari Theolog-Theolog Islam:
" Kalimatullah adalah Allah dlm HakekatNya [EsensiNya, NaturNya [ZatNya], dan Ia adalah tidak lain dari satu Pribadi Ilahi." [Al Syaikh Muhyi Al Din Al Arabi - dalam bukunya: Fusus Al Huqm jilid II halaman 35].

" Roh 'ulQudus adalah Roh Allah sendiri." [Al Syaikh Muhammad Al Hariri Al Bayunni -dalam buku Al Ruh Wa Mahiyyatuha, halaman 53]

" Roh Suci artinya Roh yang dimuliakan, Roh Allah sendiri, bukan Malaikat ataupun mahluk ciptaan lainnya." [Al Imam Al Nasafi - dalam buku Al Nasafi, Tafsir, jilid I, halaman 56]

" Roh Suci itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal, dan yang kekal tidak lain adalah Allah sendiri." [Al Sayyid Abdul Karim Al Jabali - dalam buku Majalat Kuliyyat Al Adab].

Itu sudah sesuai dengan Surah 4:158
Bahkan Allah mengangkat Isa itu kepada-Nya, Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat tsb dengan jelas menyatakan bahawa Isa Al-Masih tidak diangkat ke langit kedua, ketujuh atau surga ketiga, seperti yang biasa dianggap, tetapi bahwa Allah telah mengambil Isa Al-Masih kepada diri-Nya (dikembalikan). Ini bermaksud, Dia mengambil Isa Al-Masih ke dalam RohNya yang mulia di dalam surga yang tertinggi.


3) Suci [Maryam 19]
4) Besar di dunia dan besar di akhirat [Ali Imran 45]
5) Hakim yang Adil [Hadits Muslim Jilid I hal.76]
6) Mengetahui tentang Hari Penghakiman [Ali Imran 49, Zukruf 57, 61]
7) Al Masih [Az Zumar 44]

Mengenai kata ''Kalimat" atau Firman Allah yang menjadi jasad Isa ini, Drs. Hasbullah Bakry dalam bukunya yang berjudul-"Nabi Isa dalam Al-Quran enz" halaman 109 mengatakan: "Nabl Isa disebut sebagai Kalimah Allah (Firman Yang Hidup--pen), disebabkan dia adalah penjelmaan dari pada Firman Allah yang ditujukan kepada Maryam untuk mengandung Nabi Isa".

oleh Muhammad sendiri yang mengatakan: "Isa faa innahu Rohullah wa Kalimatuhu'- (Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Firman-Nya). (Hadits Anas bin Malik--Mutiara Hadits halaman 353).

Quran s.An Nisaa 171 mengatakan: "Innamal Masihu 'Isa bnu Maryam~ Rasululahi wa Kalimatuhu alqahaa ila Maryama wa Rohu, minhu..-' (Sesungguhnya Almasih Isa ibnu Maryam itu, adalah utusan Allah dan Firman-Nya yang ditumpahkanNya kepada Maryam dan Roh daripada Nya)-

Sarjana theologia Al Shaikh Muhammad al Hariri al Bayyuni berkata, "Roh Kudus, adalah Roh Allah" ("Kitab al Ruh wa Mahiyyatuha," hal.53).

Al-Quran s.Al Ikhlas yang mengatakan: " ...Dialah Allah Yang Esa ...tidak beranak dan tidak diperanakkan .." yang sering dikemukakan oleh para mubaligh Islam dikala itu, sebagai dalil untuk menolak bahwa Allah itu mempunyai anak sebagaimana halnya iman Kristen dengan penyebutan ''Yesus Anak Allah''.Sebenarnya ajaran Kristen sendiri dapat menerima sepenuhnya mengaminkan sepenuhnya ayat Quran ini, karena ajaran Kristen sendiri sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa "Allah itu punya anak" dalam pengertian secara biologis, yang oleh Quran itu disebut- dengan Istilah "walad

Seperti yang baru saja dibahas, Roh Kudus adalah Roh Allah dan disebut dalam Al Qur'an dalam banyak tempat.

Surat Yusuf 87 - "Sesungguhnya tiadalah yang berputus-asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum kafir."
Terjemahan dalam bahasa Inggeris nampaknya lebih tepat. "Do not despair of Allah"s spirit; none but unbelievers despair of Allah"s spirit", yang dapat diterjemahkan sebagai "Janganlah mendukakan roh Allah, melainkan kaum kafir yang mendukakan roh Allah".

Surat Al Bakara,87 dan 253 - "Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan, ..dan kami kuatkan dia dengan ruh suci.."
Al Imam al Nasafi berkata "dengan Roh Kudus artinya, roh yang dikuduskan .....atau nama Allah yang akbar" (Al Nasafi, Tafsir bagian I, hal.56).

Surat Al Maidah 110 - "Hai "Isa anak Maryam, ingatlah akan nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkan engkau dengan ruh suci."

Al Sayyid "Abdul Karim al Djabali ber- kata tentang Roh Kudus bahwa Roh Kudus itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal dan yang kekal hanyalah Allah sendiri (Madjallat Kulliyyat al Adab (Magazine of the Colledge of Arts) 1934.

Al Shaikh Muhammad al Harira al Bayyumi berkata, "Roh Kudus adalah Roh Allah dan Roh Allah tidak diciptakan ("Al Ruhwa Mahiyyatuha" - The Spirit and Its Nature - hal.53)

Al Masih adalah ungkapan Arab, yang sepadan dengan ungkapan Ibrani: HaMasiakh. Artinya: Perantara, Pembela, Hakim yang Membe- narkan umatNya [setelah Ia menghakimi dengan Adil], Juruselamat, Yang diurapi Allah.

Maka jangan heran jika dalam Doa Nabi Muhammad sebelum beliau wafat:
"Wahai TUHAN ! Ampunilah saya! Kasihanilah saya dan hubungkanlah dengan TEMAN YANG MAHA TINGGI" (Hadits Shahih Bukhari 1573)

Lalu beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan:
"TEMAN YANG MAHA TINGGI" Lalu beliau wafat dan rebahlah tangan beliau.
(Hadits Shahih Bukhari 1574)

SIAPAKAH "TEMAN YANG MAHA TINGGI" ITU?

Nabi-nabi lain yaitu:
"Adam Shafiyulah" = Adam disucikan Allah
"Nuh najiyullah" = Nuh diselamatkan Allah
"Ibrahim khalilullah" = Ibrohim dikasihi Allah
"Isma'il dzabiihullah" = Ismail dikurbankan Allah
"Musa kaliimullah" = Musa difirmankan Allah
"Dawud khalifatullah" = Dawud dipimpin Allah

Namun beliau telah bersabda:
"Saya yang lebih dekat ISA ANAK MARYAM di dunia dan di akhirat. Semua Nabi itu bersaudara karena seketurunan. Ibunya berlainan sedang agamanya satu." (Hadits Shahih Bukhari 1501)

"Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya ISA ANAK MARYAM akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil." (Hadits Shahih Muslim 127)

Maka "Teman Yang Maha Tinggi" itu adalah Isa Almasih anak Maryam.
Quran dimulai dengan "ayat doa" : "Tunjukilah kami JALAN yang lurus" (Qs. 1 Al Faatihah 6)
Dan Isa menjawab: "....ikutilah Aku, inilah JALAN yang lurus." (Qs. 43 Az Zukhruf 61)


APA MUSLIM MASIH TIDAK SADAR??

TS mencopas dari Brusur yang judulnya "Jalan ke Surga" ..... , brosur ini dibuat oleh sekelompok orang dengan cara mengambil beberapa ayat dari Al Qur'an untuk di pas-pas kan dengan Kitab Injil untuk mensahkan keberadaan Yesus sebagai Tuhan ....... NGIMPIIIIII kali yeeeeeee ............
Ini halaman terakhir dari brosur itu ................
avatar
Khawariz
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Number of posts : 132
Reputation : 4
Points : 2955
Registration date : 2010-10-01

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by gusti_bara on Mon Dec 06, 2010 7:56 am

tom jer gag tanggung jawab....benerean lari setelah ditanggapi....uuuuuuu......
avatar
gusti_bara
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1550
Location : samping yesus
Job/hobbies : yang penting seneng
Humor : pantaskah saya menjadi anak yesus?
Reputation : -11
Points : 5301
Registration date : 2010-04-29

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by Tom Jerry on Tue Dec 07, 2010 3:37 am

Saya akan memberi sedikit komentar atas ayat2 Qur’an berikut. Di dalam kurung adalah ayat yang paralel dari Injil sebagai perbandingan saja.

Surah 19 Maryam:17 (Lukas 1:26-27)

Maka ia mengadakan tabir dari mereka; lalu KAMI “mengutus” roh KAMI kepadanya, maka Ia menjelma di hadapan Maryam manusia yang sempurna . (Dalam bulan yang keenam ALLAH menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maryam.)

Komentar:
Roh KAMI (roh ALLAH) di sini dalam ayat ini adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia dewasa (entah seperti apa wajah dan sosoknya). Jadi, di sini Roh ALLAH bukanlah Roh KUDUS atau ALLAH. Sepertinya ide bahwa Roh ALLAH (yang diutus ALLAH SWT) = Jibril terkesan dipaksakan dan penafsiran sembarangan oleh Muhammad dan tim penyusun Qur’an. Aduh, ngawur banget sih Qur’an, masak Roh ALLAH = Jibril??? Jauh… deh. Pertanyaannya: Mengapa ketika Jibril mendatangi Muhammad di gua Hira tidak disebut sebagai roh KAMI (yang diutus KAMI)? Lihat ayat di bawah ini tentang turunnya wahyu pertama kepada Muhammad di gua Hira. Di dalam kurung adalah komentar saya. Btw met TBH 1432 ya.

Surah 53 An-Najm:1-11

Demi bintang ketika terbenam. Sahabatmu tidak sesat dan tidak pula keliru. (Sahabat sama dengan kawan khan? Siapa sih dia?) Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. (Wah, belum apa2 sudah memberikan statement seperti ini. Biasanya justru kenyataannya adalah kebalikan dari statement yang diberikan loh. Kalian Muslim kritis dikit deh…) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. (Jangan2 bukan wahyu…??? Siapa tuh yang sangat kuat?) Yang mempunyai akal yang cerdas; dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. (Rupa aslinya seperti apa? Seperti manusia biasa? Apa kayak ‘cupid’?) Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah atau lebih dekat. (Kok pake “atau lebih dekat”? Nah, ketahuan khan…!!! Ini tulisan manusia/orang2 Arab bodoh) Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. (Siapa hambanya? Muhammad? Jadi Muhammad = hamba Jibril? Aduh!!! Gimana sih..???) Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. (Justru jangan2 kenyataannya adalah mendustakan…!!!)

Oh ya, Muslim boleh baca kelanjutan dari Surah Maryam:17 mengenai kelahiran Yesus yang luar biasa ajaib itu. Di dalam kurung adalah ayat paralelnya di Injil)

Surah 19 Maryam:18-21

Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada TUHAN yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa". Ia berkata: "Sesungguhnya AKU ini hanyalah seorang utusan TUHANmu, untuk
memberimu seorang anak laki-laki yang KUDUS". (Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh KUDUS akan turun atasmu dan kuasa ALLAH Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut KUDUS, ANAK ALLAH.- Lk1:35) Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!" (Kata Maryam kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" - Lk1:34) Jibril berkata: "Demikianlah". TUHANmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-KU; dan agar dapat KAMI jadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari KAMI; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan". (Sebab bagi ALLAH tidak ada yang mustahil. – Lk 1:37)

Tapi kalo yang ini “ngawur”… masak Yesus lahir di bawah pohon kurma?

Surah 19 Maryam:22-26

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke
tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal
pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan". Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia,
Maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha
pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".

Yesus mengalami meninggal dulu (ya di kayu salib tepatnya), kemudian dibangkitkan, baru setelah itu diangkat oleh ALLAH.

Surah 19 Maryam:33-34

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada-Ku, pada hari Aku dilahirkan,
pada hari Aku meninggal dan pada hari Aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.

Surah 3 Ali Imran:55

Allah berfirman: "Hai Isa, Sesungguhnya AKU akan menyampaikan
Engkau kepada akhir ajal-Mu dan mengangkat Engkau kepada-KU serta membersihkan Engkau
dari orang-orang yang fasik, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Engkau di atas
orang-orang yang fasik hingga akhir zaman, kemudian hanya kepada AKUlah kembalinya Engkau.

Sudah jelas2 Yesus adalah Firman ALLAH dan Roh ALLAH alias pribadi ALLAH sendiri.

Surah 4 An Nisaa':171

Sesungguhnya Al Masih,Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya (firman-Nya) yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "tiga", berhentilah. Lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara..

Yesus paling top di dunia dan akhirat, paling berkuasa di bumi dan di sorga. Kerenan mana ya sama Muhammad yang ‘rahmatan lil alamin’? Wah, ini kelebihan kalo pribadi Muhammad yang hanya manusia biasa disebut demikian, Muslim boleh bangga kalo bilang Islam adalah ‘rahmatan ‘lil alamin.

Surah 3 Ali Imran:45 (Matius 28:18)

Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya ALLAH menggembirakan
kamu dengan kalimat daripada-Nya, namanya Almasih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan. (Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi)


Yesus adalah jalan yang lurus…!!!

Surah 1 Al Fatihah:5-6 (Yohanes 14:6)

Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan (yang lurus) dan kebenaran (yang sesungguhnya) dan hidup (yang kekal). Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa (di sorga), kalau tidak melalui Aku (sang Anak) - Yh 14:6)


Mujizat2 Yesus sudah jelas2 adalah “tanda” kebenaran bahwa Dia benar2 datang atas nama TUHAN / ALLAH. Percayalah kepada ALLAH, percayalah juga kepada Yesus. Inilah jalan yang lurus…!!!

Surah 3 Ali Imran:49-51

"Sesungguhnya Aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari TUHANmu, Yaitu Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian Aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin ALLAH; dan Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta; dan Aku menghidupkan orang mati dengan seizin ALLAH; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan membenarkan Taurat yang datang sebelum-Ku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan Aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda daripada TUHANmu. karena itu bertakwalah kepada ALLAH dan taatlah/percayalah kepada-Ku. 51. Sesungguhnya ALLAH, TUHAN-Ku dan TUHANmu, karena itu sembahlah DIA. Inilah jalan yang lurus".

Ikutlah Yesus…!!! Lagi2 inilah jalan yang lurus…!!!

Surah 43 Az Zukhruf:61 (Markus 1:17)

Dan Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari
kiamat. (Dia berkata:) “Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus. (Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.")Surah 43 Az Zukhruf:63

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan Dia berkata: "Sesungguhnya Aku datang
kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian
dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada ALLAH dan taatlah/percayalah (kepada)-Ku". ("Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada ALLAH, percayalah juga kepada-Ku”.- Yh 14:1) 64. Sesungguhnya ALLAH DIAlah TUHANku dan TUHAN kamu maka sembahlah DIA, ini adalah jalan yang lurus. (BAPA DIAlah ALLAH-Ku dan ALLAHmu maka berdoalah kepada DIA. Jawab Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: BAPA, dikuduskanlah nama-MU; datanglah Kerajaan-MU. – Lk11:2)
avatar
Tom Jerry
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1829
Location : Jakarta
Job/hobbies : Cari kebenaran
Reputation : 11
Points : 5078
Registration date : 2010-09-20

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by hamba tuhan on Tue Dec 07, 2010 5:04 am

Tom Jerry wrote:Saya akan memberi sedikit komentar atas ayat2 Qur’an berikut. Di dalam kurung adalah ayat yang paralel dari Injil sebagai perbandingan saja.

Surah 19 Maryam:17 (Lukas 1:26-27)

Maka ia mengadakan tabir dari mereka; lalu KAMI “mengutus” roh KAMI kepadanya, maka Ia menjelma di hadapan Maryam manusia yang sempurna . (Dalam bulan yang keenam ALLAH menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maryam.)

Komentar:
Roh KAMI (roh ALLAH) di sini dalam ayat ini adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia dewasa (entah seperti apa wajah dan sosoknya). Jadi, di sini Roh ALLAH bukanlah Roh KUDUS atau ALLAH. Sepertinya ide bahwa Roh ALLAH (yang diutus ALLAH SWT) = Jibril terkesan dipaksakan dan penafsiran sembarangan oleh Muhammad dan tim penyusun Qur’an. Aduh, ngawur banget sih Qur’an, masak Roh ALLAH = Jibril??? Jauh… deh. Pertanyaannya: Mengapa ketika Jibril mendatangi Muhammad di gua Hira tidak disebut sebagai roh KAMI (yang diutus KAMI)? Lihat ayat di bawah ini tentang turunnya wahyu pertama kepada Muhammad di gua Hira. Di dalam kurung adalah komentar saya. Btw met TBH 1432 ya.

Surah 53 An-Najm:1-11

Demi bintang ketika terbenam. Sahabatmu tidak sesat dan tidak pula keliru. (Sahabat sama dengan kawan khan? Siapa sih dia?) Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. (Wah, belum apa2 sudah memberikan statement seperti ini. Biasanya justru kenyataannya adalah kebalikan dari statement yang diberikan loh. Kalian Muslim kritis dikit deh…) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. (Jangan2 bukan wahyu…??? Siapa tuh yang sangat kuat?) Yang mempunyai akal yang cerdas; dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. (Rupa aslinya seperti apa? Seperti manusia biasa? Apa kayak ‘cupid’?) Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah atau lebih dekat. (Kok pake “atau lebih dekat”? Nah, ketahuan khan…!!! Ini tulisan manusia/orang2 Arab bodoh) Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. (Siapa hambanya? Muhammad? Jadi Muhammad = hamba Jibril? Aduh!!! Gimana sih..???) Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. (Justru jangan2 kenyataannya adalah mendustakan…!!!)

Oh ya, Muslim boleh baca kelanjutan dari Surah Maryam:17 mengenai kelahiran Yesus yang luar biasa ajaib itu. Di dalam kurung adalah ayat paralelnya di Injil)

Surah 19 Maryam:18-21

Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada TUHAN yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa". Ia berkata: "Sesungguhnya AKU ini hanyalah seorang utusan TUHANmu, untuk
memberimu seorang anak laki-laki yang KUDUS". (Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh KUDUS akan turun atasmu dan kuasa ALLAH Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut KUDUS, ANAK ALLAH.- Lk1:35) Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!" (Kata Maryam kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" - Lk1:34) Jibril berkata: "Demikianlah". TUHANmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-KU; dan agar dapat KAMI jadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari KAMI; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan". (Sebab bagi ALLAH tidak ada yang mustahil. – Lk 1:37)

Tapi kalo yang ini “ngawur”… masak Yesus lahir di bawah pohon kurma?

Surah 19 Maryam:22-26

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke
tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal
pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan". Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia,
Maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha
pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".

Yesus mengalami meninggal dulu (ya di kayu salib tepatnya), kemudian dibangkitkan, baru setelah itu diangkat oleh ALLAH.

Surah 19 Maryam:33-34

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada-Ku, pada hari Aku dilahirkan,
pada hari Aku meninggal dan pada hari Aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.

Surah 3 Ali Imran:55

Allah berfirman: "Hai Isa, Sesungguhnya AKU akan menyampaikan
Engkau kepada akhir ajal-Mu dan mengangkat Engkau kepada-KU serta membersihkan Engkau
dari orang-orang yang fasik, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Engkau di atas
orang-orang yang fasik hingga akhir zaman, kemudian hanya kepada AKUlah kembalinya Engkau.

Sudah jelas2 Yesus adalah Firman ALLAH dan Roh ALLAH alias pribadi ALLAH sendiri.

Surah 4 An Nisaa':171

Sesungguhnya Al Masih,Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya (firman-Nya) yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "tiga", berhentilah. Lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara..

Yesus paling top di dunia dan akhirat, paling berkuasa di bumi dan di sorga. Kerenan mana ya sama Muhammad yang ‘rahmatan lil alamin’? Wah, ini kelebihan kalo pribadi Muhammad yang hanya manusia biasa disebut demikian, Muslim boleh bangga kalo bilang Islam adalah ‘rahmatan ‘lil alamin.

Surah 3 Ali Imran:45 (Matius 28:18)

Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya ALLAH menggembirakan
kamu dengan kalimat daripada-Nya, namanya Almasih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan. (Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi)


Yesus adalah jalan yang lurus…!!!

Surah 1 Al Fatihah:5-6 (Yohanes 14:6)

Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan (yang lurus) dan kebenaran (yang sesungguhnya) dan hidup (yang kekal). Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa (di sorga), kalau tidak melalui Aku (sang Anak) - Yh 14:6)


Mujizat2 Yesus sudah jelas2 adalah “tanda” kebenaran bahwa Dia benar2 datang atas nama TUHAN / ALLAH. Percayalah kepada ALLAH, percayalah juga kepada Yesus. Inilah jalan yang lurus…!!!

Surah 3 Ali Imran:49-51

"Sesungguhnya Aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari TUHANmu, Yaitu Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian Aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin ALLAH; dan Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta; dan Aku menghidupkan orang mati dengan seizin ALLAH; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan membenarkan Taurat yang datang sebelum-Ku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan Aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda daripada TUHANmu. karena itu bertakwalah kepada ALLAH dan taatlah/percayalah kepada-Ku. 51. Sesungguhnya ALLAH, TUHAN-Ku dan TUHANmu, karena itu sembahlah DIA. Inilah jalan yang lurus".

Ikutlah Yesus…!!! Lagi2 inilah jalan yang lurus…!!!

Surah 43 Az Zukhruf:61 (Markus 1:17)

Dan Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari
kiamat. (Dia berkata:) “Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus. (Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.")Surah 43 Az Zukhruf:63

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan Dia berkata: "Sesungguhnya Aku datang
kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian
dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada ALLAH dan taatlah/percayalah (kepada)-Ku". ("Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada ALLAH, percayalah juga kepada-Ku”.- Yh 14:1) 64. Sesungguhnya ALLAH DIAlah TUHANku dan TUHAN kamu maka sembahlah DIA, ini adalah jalan yang lurus. (BAPA DIAlah ALLAH-Ku dan ALLAHmu maka berdoalah kepada DIA. Jawab Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: BAPA, dikuduskanlah nama-MU; datanglah Kerajaan-MU. – Lk11:2)


_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
avatar
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 18
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 13708
Registration date : 2010-09-19

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by BOTELHEM on Tue Dec 07, 2010 9:49 pm

@tom
MasyaAllah..tom-tom...
Memalukan bener ni orang...sumpah..paksain bener lo tafsirnya kayak gituan..mending anda belajar sono ma Ustadz..menyangkut ayat2 Al-Quran diatas...
Oh ya..menyangkut ali-imran 49-51..tuh kan penjelasannya bahwa, 'Isa memiliki beberapa mukjizat yg ia dapat melakukannya dengan ATAS IZIN ALLAH..sedang kalian memiliki penafsiran yg berbeda kan..??
Ha..ha..lucu benar anda...
Satu lg..trimakasih atas ucapan selamat tahun barunya...

_________________
*Mari berkunjung di Forum LASKAR_ISLAM
YANG MUSLIM SILAHKAN HIJRAH KESINI... NON MUSLIM JUGA SILAHKAN MAMPIR..
avatar
BOTELHEM
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 2632
Location : -Dunia Maya-
Humor : Jesus vs ALLAH..mana yg menang..??
Reputation : 8
Points : 5623
Registration date : 2010-10-09

View user profile http://laskarislam.indonesianforum.net/

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by Theleb_boy on Wed Dec 08, 2010 11:06 pm

Tom Jerry wrote:Saya akan memberi sedikit komentar atas ayat2 Qur’an berikut. Di dalam kurung adalah ayat yang paralel dari Injil sebagai perbandingan saja.

Surah 19 Maryam:17 (Lukas 1:26-27)

Maka ia mengadakan tabir dari mereka; lalu KAMI “mengutus” roh KAMI kepadanya, maka Ia menjelma di hadapan Maryam manusia yang sempurna . (Dalam bulan yang keenam ALLAH menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maryam.)

Komentar:
Roh KAMI (roh ALLAH) di sini dalam ayat ini adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia dewasa (entah seperti apa wajah dan sosoknya). Jadi, di sini Roh ALLAH bukanlah Roh KUDUS atau ALLAH. Sepertinya ide bahwa Roh ALLAH (yang diutus ALLAH SWT) = Jibril terkesan dipaksakan dan penafsiran sembarangan oleh Muhammad dan tim penyusun Qur’an. Aduh, ngawur banget sih Qur’an, masak Roh ALLAH = Jibril??? Jauh… deh. Pertanyaannya: Mengapa ketika Jibril mendatangi Muhammad di gua Hira tidak disebut sebagai roh KAMI (yang diutus KAMI)? Lihat ayat di bawah ini tentang turunnya wahyu pertama kepada Muhammad di gua Hira. Di dalam kurung adalah komentar saya. Btw met TBH 1432 ya.

Surah 53 An-Najm:1-11

Demi bintang ketika terbenam. Sahabatmu tidak sesat dan tidak pula keliru. (Sahabat sama dengan kawan khan? Siapa sih dia?) Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. (Wah, belum apa2 sudah memberikan statement seperti ini. Biasanya justru kenyataannya adalah kebalikan dari statement yang diberikan loh. Kalian Muslim kritis dikit deh…) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. (Jangan2 bukan wahyu…??? Siapa tuh yang sangat kuat?) Yang mempunyai akal yang cerdas; dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. (Rupa aslinya seperti apa? Seperti manusia biasa? Apa kayak ‘cupid’?) Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah atau lebih dekat. (Kok pake “atau lebih dekat”? Nah, ketahuan khan…!!! Ini tulisan manusia/orang2 Arab bodoh) Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. (Siapa hambanya? Muhammad? Jadi Muhammad = hamba Jibril? Aduh!!! Gimana sih..???) Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. (Justru jangan2 kenyataannya adalah mendustakan…!!!)

Oh ya, Muslim boleh baca kelanjutan dari Surah Maryam:17 mengenai kelahiran Yesus yang luar biasa ajaib itu. Di dalam kurung adalah ayat paralelnya di Injil)

Surah 19 Maryam:18-21

Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada TUHAN yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa". Ia berkata: "Sesungguhnya AKU ini hanyalah seorang utusan TUHANmu, untuk
memberimu seorang anak laki-laki yang KUDUS". (Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh KUDUS akan turun atasmu dan kuasa ALLAH Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut KUDUS, ANAK ALLAH.- Lk1:35) Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!" (Kata Maryam kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" - Lk1:34) Jibril berkata: "Demikianlah". TUHANmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-KU; dan agar dapat KAMI jadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari KAMI; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan". (Sebab bagi ALLAH tidak ada yang mustahil. – Lk 1:37)

Tapi kalo yang ini “ngawur”… masak Yesus lahir di bawah pohon kurma?

Surah 19 Maryam:22-26

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke
tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal
pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan". Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia,
Maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha
pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".

Yesus mengalami meninggal dulu (ya di kayu salib tepatnya), kemudian dibangkitkan, baru setelah itu diangkat oleh ALLAH.

Surah 19 Maryam:33-34

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada-Ku, pada hari Aku dilahirkan,
pada hari Aku meninggal dan pada hari Aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.

Surah 3 Ali Imran:55

Allah berfirman: "Hai Isa, Sesungguhnya AKU akan menyampaikan
Engkau kepada akhir ajal-Mu dan mengangkat Engkau kepada-KU serta membersihkan Engkau
dari orang-orang yang fasik, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Engkau di atas
orang-orang yang fasik hingga akhir zaman, kemudian hanya kepada AKUlah kembalinya Engkau.

Sudah jelas2 Yesus adalah Firman ALLAH dan Roh ALLAH alias pribadi ALLAH sendiri.

Surah 4 An Nisaa':171

Sesungguhnya Al Masih,Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya (firman-Nya) yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "tiga", berhentilah. Lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara..

Yesus paling top di dunia dan akhirat, paling berkuasa di bumi dan di sorga. Kerenan mana ya sama Muhammad yang ‘rahmatan lil alamin’? Wah, ini kelebihan kalo pribadi Muhammad yang hanya manusia biasa disebut demikian, Muslim boleh bangga kalo bilang Islam adalah ‘rahmatan ‘lil alamin.

Surah 3 Ali Imran:45 (Matius 28:18)

Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya ALLAH menggembirakan
kamu dengan kalimat daripada-Nya, namanya Almasih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan. (Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi)


Yesus adalah jalan yang lurus…!!!

Surah 1 Al Fatihah:5-6 (Yohanes 14:6)

Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan (yang lurus) dan kebenaran (yang sesungguhnya) dan hidup (yang kekal). Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa (di sorga), kalau tidak melalui Aku (sang Anak) - Yh 14:6)


Mujizat2 Yesus sudah jelas2 adalah “tanda” kebenaran bahwa Dia benar2 datang atas nama TUHAN / ALLAH. Percayalah kepada ALLAH, percayalah juga kepada Yesus. Inilah jalan yang lurus…!!!

Surah 3 Ali Imran:49-51

"Sesungguhnya Aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari TUHANmu, Yaitu Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian Aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin ALLAH; dan Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta; dan Aku menghidupkan orang mati dengan seizin ALLAH; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan membenarkan Taurat yang datang sebelum-Ku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan Aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda daripada TUHANmu. karena itu bertakwalah kepada ALLAH dan taatlah/percayalah kepada-Ku. 51. Sesungguhnya ALLAH, TUHAN-Ku dan TUHANmu, karena itu sembahlah DIA. Inilah jalan yang lurus".

Ikutlah Yesus…!!! Lagi2 inilah jalan yang lurus…!!!

Surah 43 Az Zukhruf:61 (Markus 1:17)

Dan Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari
kiamat. (Dia berkata:) “Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus. (Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.")Surah 43 Az Zukhruf:63

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan Dia berkata: "Sesungguhnya Aku datang
kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian
dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada ALLAH dan taatlah/percayalah (kepada)-Ku". ("Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada ALLAH, percayalah juga kepada-Ku”.- Yh 14:1) 64. Sesungguhnya ALLAH DIAlah TUHANku dan TUHAN kamu maka sembahlah DIA, ini adalah jalan yang lurus. (BAPA DIAlah ALLAH-Ku dan ALLAHmu maka berdoalah kepada DIA. Jawab Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: BAPA, dikuduskanlah nama-MU; datanglah Kerajaan-MU. – Lk11:2)

avatar
Theleb_boy
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Male
Number of posts : 733
Location : Indonesia
Job/hobbies : Reading
Humor : Yhowsua Yang Malang
Reputation : 2
Points : 3610
Registration date : 2010-10-27

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by AlukarD on Wed Dec 08, 2010 11:22 pm

Tom Jerry wrote:Saya akan memberi sedikit komentar atas ayat2 Qur’an berikut. Di dalam kurung adalah ayat yang paralel dari Injil sebagai perbandingan saja.

Surah 19 Maryam:17 (Lukas 1:26-27)

Maka ia mengadakan tabir dari mereka; lalu KAMI “mengutus” roh KAMI kepadanya, maka Ia menjelma di hadapan Maryam manusia yang sempurna . (Dalam bulan yang keenam ALLAH menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maryam.)

Komentar:
Roh KAMI (roh ALLAH) di sini dalam ayat ini adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia dewasa (entah seperti apa wajah dan sosoknya). Jadi, di sini Roh ALLAH bukanlah Roh KUDUS atau ALLAH. Sepertinya ide bahwa Roh ALLAH (yang diutus ALLAH SWT) = Jibril terkesan dipaksakan dan penafsiran sembarangan oleh Muhammad dan tim penyusun Qur’an. Aduh, ngawur banget sih Qur’an, masak Roh ALLAH = Jibril??? Jauh… deh. Pertanyaannya: Mengapa ketika Jibril mendatangi Muhammad di gua Hira tidak disebut sebagai roh KAMI (yang diutus KAMI)? Lihat ayat di bawah ini tentang turunnya wahyu pertama kepada Muhammad di gua Hira. Di dalam kurung adalah komentar saya. Btw met TBH 1432 ya.

Surah 53 An-Najm:1-11

Demi bintang ketika terbenam. Sahabatmu tidak sesat dan tidak pula keliru. (Sahabat sama dengan kawan khan? Siapa sih dia?) Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. (Wah, belum apa2 sudah memberikan statement seperti ini. Biasanya justru kenyataannya adalah kebalikan dari statement yang diberikan loh. Kalian Muslim kritis dikit deh…) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. (Jangan2 bukan wahyu…??? Siapa tuh yang sangat kuat?) Yang mempunyai akal yang cerdas; dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. (Rupa aslinya seperti apa? Seperti manusia biasa? Apa kayak ‘cupid’?) Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah atau lebih dekat. (Kok pake “atau lebih dekat”? Nah, ketahuan khan…!!! Ini tulisan manusia/orang2 Arab bodoh) Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. (Siapa hambanya? Muhammad? Jadi Muhammad = hamba Jibril? Aduh!!! Gimana sih..???) Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. (Justru jangan2 kenyataannya adalah mendustakan…!!!)

Oh ya, Muslim boleh baca kelanjutan dari Surah Maryam:17 mengenai kelahiran Yesus yang luar biasa ajaib itu. Di dalam kurung adalah ayat paralelnya di Injil)

Surah 19 Maryam:18-21

Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada TUHAN yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa". Ia berkata: "Sesungguhnya AKU ini hanyalah seorang utusan TUHANmu, untuk
memberimu seorang anak laki-laki yang KUDUS". (Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh KUDUS akan turun atasmu dan kuasa ALLAH Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut KUDUS, ANAK ALLAH.- Lk1:35) Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!" (Kata Maryam kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" - Lk1:34) Jibril berkata: "Demikianlah". TUHANmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-KU; dan agar dapat KAMI jadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari KAMI; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan". (Sebab bagi ALLAH tidak ada yang mustahil. – Lk 1:37)

Tapi kalo yang ini “ngawur”… masak Yesus lahir di bawah pohon kurma?

Surah 19 Maryam:22-26

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke
tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal
pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan". Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia,
Maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha
pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".

Yesus mengalami meninggal dulu (ya di kayu salib tepatnya), kemudian dibangkitkan, baru setelah itu diangkat oleh ALLAH.

Surah 19 Maryam:33-34

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada-Ku, pada hari Aku dilahirkan,
pada hari Aku meninggal dan pada hari Aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.

Surah 3 Ali Imran:55

Allah berfirman: "Hai Isa, Sesungguhnya AKU akan menyampaikan
Engkau kepada akhir ajal-Mu dan mengangkat Engkau kepada-KU serta membersihkan Engkau
dari orang-orang yang fasik, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Engkau di atas
orang-orang yang fasik hingga akhir zaman, kemudian hanya kepada AKUlah kembalinya Engkau.

Sudah jelas2 Yesus adalah Firman ALLAH dan Roh ALLAH alias pribadi ALLAH sendiri.

Surah 4 An Nisaa':171

Sesungguhnya Al Masih,Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya (firman-Nya) yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "tiga", berhentilah. Lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara..

Yesus paling top di dunia dan akhirat, paling berkuasa di bumi dan di sorga. Kerenan mana ya sama Muhammad yang ‘rahmatan lil alamin’? Wah, ini kelebihan kalo pribadi Muhammad yang hanya manusia biasa disebut demikian, Muslim boleh bangga kalo bilang Islam adalah ‘rahmatan ‘lil alamin.

Surah 3 Ali Imran:45 (Matius 28:18)

Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya ALLAH menggembirakan
kamu dengan kalimat daripada-Nya, namanya Almasih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan. (Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi)


Yesus adalah jalan yang lurus…!!!

Surah 1 Al Fatihah:5-6 (Yohanes 14:6)

Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan (yang lurus) dan kebenaran (yang sesungguhnya) dan hidup (yang kekal). Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa (di sorga), kalau tidak melalui Aku (sang Anak) - Yh 14:6)


Mujizat2 Yesus sudah jelas2 adalah “tanda” kebenaran bahwa Dia benar2 datang atas nama TUHAN / ALLAH. Percayalah kepada ALLAH, percayalah juga kepada Yesus. Inilah jalan yang lurus…!!!

Surah 3 Ali Imran:49-51

"Sesungguhnya Aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari TUHANmu, Yaitu Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian Aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin ALLAH; dan Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta; dan Aku menghidupkan orang mati dengan seizin ALLAH; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan membenarkan Taurat yang datang sebelum-Ku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan Aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda daripada TUHANmu. karena itu bertakwalah kepada ALLAH dan taatlah/percayalah kepada-Ku. 51. Sesungguhnya ALLAH, TUHAN-Ku dan TUHANmu, karena itu sembahlah DIA. Inilah jalan yang lurus".

Ikutlah Yesus…!!! Lagi2 inilah jalan yang lurus…!!!

Surah 43 Az Zukhruf:61 (Markus 1:17)

Dan Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari
kiamat. (Dia berkata:) “Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus. (Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.")Surah 43 Az Zukhruf:63

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan Dia berkata: "Sesungguhnya Aku datang
kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian
dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada ALLAH dan taatlah/percayalah (kepada)-Ku". ("Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada ALLAH, percayalah juga kepada-Ku”.- Yh 14:1) 64. Sesungguhnya ALLAH DIAlah TUHANku dan TUHAN kamu maka sembahlah DIA, ini adalah jalan yang lurus. (BAPA DIAlah ALLAH-Ku dan ALLAHmu maka berdoalah kepada DIA. Jawab Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: BAPA, dikuduskanlah nama-MU; datanglah Kerajaan-MU. – Lk11:2)


lucu juga nih lawakanavatar
AlukarD
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Number of posts : 524
Reputation : -1
Points : 3301
Registration date : 2010-10-27

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by Theleb_boy on Wed Dec 08, 2010 11:53 pm

AlukarD wrote:
Tom Jerry wrote:Saya akan memberi sedikit komentar atas ayat2 Qur’an berikut. Di dalam kurung adalah ayat yang paralel dari Injil sebagai perbandingan saja.

Surah 19 Maryam:17 (Lukas 1:26-27)

Maka ia mengadakan tabir dari mereka; lalu KAMI “mengutus” roh KAMI kepadanya, maka Ia menjelma di hadapan Maryam manusia yang sempurna . (Dalam bulan yang keenam ALLAH menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maryam.)

Komentar:
Roh KAMI (roh ALLAH) di sini dalam ayat ini adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia dewasa (entah seperti apa wajah dan sosoknya). Jadi, di sini Roh ALLAH bukanlah Roh KUDUS atau ALLAH. Sepertinya ide bahwa Roh ALLAH (yang diutus ALLAH SWT) = Jibril terkesan dipaksakan dan penafsiran sembarangan oleh Muhammad dan tim penyusun Qur’an. Aduh, ngawur banget sih Qur’an, masak Roh ALLAH = Jibril??? Jauh… deh. Pertanyaannya: Mengapa ketika Jibril mendatangi Muhammad di gua Hira tidak disebut sebagai roh KAMI (yang diutus KAMI)? Lihat ayat di bawah ini tentang turunnya wahyu pertama kepada Muhammad di gua Hira. Di dalam kurung adalah komentar saya. Btw met TBH 1432 ya.

Surah 53 An-Najm:1-11

Demi bintang ketika terbenam. Sahabatmu tidak sesat dan tidak pula keliru. (Sahabat sama dengan kawan khan? Siapa sih dia?) Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. (Wah, belum apa2 sudah memberikan statement seperti ini. Biasanya justru kenyataannya adalah kebalikan dari statement yang diberikan loh. Kalian Muslim kritis dikit deh…) Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Yang diajarkan kepadanya oleh yang sangat kuat. (Jangan2 bukan wahyu…??? Siapa tuh yang sangat kuat?) Yang mempunyai akal yang cerdas; dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. (Rupa aslinya seperti apa? Seperti manusia biasa? Apa kayak ‘cupid’?) Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat dua ujung busur panah atau lebih dekat. (Kok pake “atau lebih dekat”? Nah, ketahuan khan…!!! Ini tulisan manusia/orang2 Arab bodoh) Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. (Siapa hambanya? Muhammad? Jadi Muhammad = hamba Jibril? Aduh!!! Gimana sih..???) Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. (Justru jangan2 kenyataannya adalah mendustakan…!!!)

Oh ya, Muslim boleh baca kelanjutan dari Surah Maryam:17 mengenai kelahiran Yesus yang luar biasa ajaib itu. Di dalam kurung adalah ayat paralelnya di Injil)

Surah 19 Maryam:18-21

Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada TUHAN yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa". Ia berkata: "Sesungguhnya AKU ini hanyalah seorang utusan TUHANmu, untuk
memberimu seorang anak laki-laki yang KUDUS". (Jawab malaikat itu kepadanya: "Roh KUDUS akan turun atasmu dan kuasa ALLAH Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut KUDUS, ANAK ALLAH.- Lk1:35) Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina!" (Kata Maryam kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" - Lk1:34) Jibril berkata: "Demikianlah". TUHANmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagi-KU; dan agar dapat KAMI jadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari KAMI; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan". (Sebab bagi ALLAH tidak ada yang mustahil. – Lk 1:37)

Tapi kalo yang ini “ngawur”… masak Yesus lahir di bawah pohon kurma?

Surah 19 Maryam:22-26

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke
tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal
pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan". Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia,
Maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha
pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".

Yesus mengalami meninggal dulu (ya di kayu salib tepatnya), kemudian dibangkitkan, baru setelah itu diangkat oleh ALLAH.

Surah 19 Maryam:33-34

Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada-Ku, pada hari Aku dilahirkan,
pada hari Aku meninggal dan pada hari Aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.

Surah 3 Ali Imran:55

Allah berfirman: "Hai Isa, Sesungguhnya AKU akan menyampaikan
Engkau kepada akhir ajal-Mu dan mengangkat Engkau kepada-KU serta membersihkan Engkau
dari orang-orang yang fasik, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Engkau di atas
orang-orang yang fasik hingga akhir zaman, kemudian hanya kepada AKUlah kembalinya Engkau.

Sudah jelas2 Yesus adalah Firman ALLAH dan Roh ALLAH alias pribadi ALLAH sendiri.

Surah 4 An Nisaa':171

Sesungguhnya Al Masih,Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya (firman-Nya) yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "tiga", berhentilah. Lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah menjadi Pemelihara..

Yesus paling top di dunia dan akhirat, paling berkuasa di bumi dan di sorga. Kerenan mana ya sama Muhammad yang ‘rahmatan lil alamin’? Wah, ini kelebihan kalo pribadi Muhammad yang hanya manusia biasa disebut demikian, Muslim boleh bangga kalo bilang Islam adalah ‘rahmatan ‘lil alamin.

Surah 3 Ali Imran:45 (Matius 28:18)

Malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya ALLAH menggembirakan
kamu dengan kalimat daripada-Nya, namanya Almasih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan. (Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi)


Yesus adalah jalan yang lurus…!!!

Surah 1 Al Fatihah:5-6 (Yohanes 14:6)

Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta
pertolongan. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, (Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan (yang lurus) dan kebenaran (yang sesungguhnya) dan hidup (yang kekal). Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa (di sorga), kalau tidak melalui Aku (sang Anak) - Yh 14:6)


Mujizat2 Yesus sudah jelas2 adalah “tanda” kebenaran bahwa Dia benar2 datang atas nama TUHAN / ALLAH. Percayalah kepada ALLAH, percayalah juga kepada Yesus. Inilah jalan yang lurus…!!!

Surah 3 Ali Imran:49-51

"Sesungguhnya Aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda dari TUHANmu, Yaitu Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian Aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin ALLAH; dan Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta; dan Aku menghidupkan orang mati dengan seizin ALLAH; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan membenarkan Taurat yang datang sebelum-Ku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan Aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda daripada TUHANmu. karena itu bertakwalah kepada ALLAH dan taatlah/percayalah kepada-Ku. 51. Sesungguhnya ALLAH, TUHAN-Ku dan TUHANmu, karena itu sembahlah DIA. Inilah jalan yang lurus".

Ikutlah Yesus…!!! Lagi2 inilah jalan yang lurus…!!!

Surah 43 Az Zukhruf:61 (Markus 1:17)

Dan Sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari
kiamat. (Dia berkata:) “Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus. (Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia.")Surah 43 Az Zukhruf:63

Dan tatkala Isa datang membawa keterangan Dia berkata: "Sesungguhnya Aku datang
kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian
dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada ALLAH dan taatlah/percayalah (kepada)-Ku". ("Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada ALLAH, percayalah juga kepada-Ku”.- Yh 14:1) 64. Sesungguhnya ALLAH DIAlah TUHANku dan TUHAN kamu maka sembahlah DIA, ini adalah jalan yang lurus. (BAPA DIAlah ALLAH-Ku dan ALLAHmu maka berdoalah kepada DIA. Jawab Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: BAPA, dikuduskanlah nama-MU; datanglah Kerajaan-MU. – Lk11:2)


lucu juga nih lawakan

Lebih lucu dari pada OVJ Brooo

_________________


Yhowsua Yang Malang
avatar
Theleb_boy
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Male
Number of posts : 733
Location : Indonesia
Job/hobbies : Reading
Humor : Yhowsua Yang Malang
Reputation : 2
Points : 3610
Registration date : 2010-10-27

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by mister limbad on Thu Dec 09, 2010 12:16 am


Pemahaman yang aneh dan terlalu di paksakan malah jadi nya lutcuuuuuu........... kok bisa punya pemikiran kaya gitu yaaa????
avatar
mister limbad
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Male
Number of posts : 229
Location : diatas altar gereja
Job/hobbies : otomotif
Humor : bawa ketapel sapa teu ada burung, eeh ga teu nya burung pake kolor
Reputation : 2
Points : 3193
Registration date : 2010-09-02

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by AlukarD on Thu Dec 09, 2010 12:45 am

mister limbad wrote:
Pemahaman yang aneh dan terlalu di paksakan malah jadi nya lutcuuuuuu........... kok bisa punya pemikiran kaya gitu yaaa????

biasalah bro...

supaya DOGMA TRINITAS nya dianggap benar.....avatar
AlukarD
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Number of posts : 524
Reputation : -1
Points : 3301
Registration date : 2010-10-27

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by Tom Jerry on Thu Dec 09, 2010 2:17 am

BOTELHEM wrote:@tom
MasyaAllah..tom-tom...
Memalukan bener ni orang...sumpah..paksain bener lo tafsirnya kayak gituan..mending anda belajar sono ma Ustadz..menyangkut ayat2 Al-Quran diatas...
Oh ya..menyangkut ali-imran 49-51..tuh kan penjelasannya bahwa, 'Isa memiliki beberapa mukjizat yg ia dapat melakukannya dengan ATAS IZIN ALLAH..sedang kalian memiliki penafsiran yg berbeda kan..??
Ha..ha..lucu benar anda...
Satu lg..trimakasih atas ucapan selamat tahun barunya...
Yohanes 11:1-4
Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus: "Tuhan, dia yang Engkau kasihi, sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata: "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan."

Jadi, mujizat2 Isa (Yesus) bukan hanya semata-mata ATAS IZIN ALLAH, tetapi oleh mujizat2 itu Allah dan Anak Allah dimuliakan. Artinya Allah dan Yesus (Anak Allah) sama2 dimuliakan, artinya Yesus selalu satu "nature" dengan Allah.

avatar
Tom Jerry
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 1829
Location : Jakarta
Job/hobbies : Cari kebenaran
Reputation : 11
Points : 5078
Registration date : 2010-09-20

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by agus on Thu Dec 09, 2010 9:32 am

Konyol banget mukjizat dijadikan andalan....

_________________
Jika pikiran bisa memikirkannya, dan hati saya dapat mempercayainya - maka saya bisa mencapainya
avatar
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 12466
Registration date : 2010-04-15

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by brani mati demi islam ku on Thu Dec 09, 2010 9:59 am

Tom Jerry wrote:
BOTELHEM wrote:@tom
MasyaAllah..tom-tom...
Memalukan bener ni orang...sumpah..paksain bener lo tafsirnya kayak gituan..mending anda belajar sono ma Ustadz..menyangkut ayat2 Al-Quran diatas...
Oh ya..menyangkut ali-imran 49-51..tuh kan penjelasannya bahwa, 'Isa memiliki beberapa mukjizat yg ia dapat melakukannya dengan ATAS IZIN ALLAH..sedang kalian memiliki penafsiran yg berbeda kan..??
Ha..ha..lucu benar anda...
Satu lg..trimakasih atas ucapan selamat tahun barunya...
Yohanes 11:1-4
Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus: "Tuhan, dia yang Engkau kasihi, sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata: "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan."

Jadi, mujizat2 Isa (Yesus) bukan hanya semata-mata ATAS IZIN ALLAH, tetapi oleh mujizat2 itu Allah dan Anak Allah dimuliakan. Artinya Allah dan Yesus (Anak Allah) sama2 dimuliakan, artinya Yesus selalu satu "nature" dengan Allah.


Tuhan mu Yesus pernah berkata bahwa segala mukjizat yang dia dapatkan hanyalah sebagian kecil dari kekuasaan Bapanya (Allah)
nah masa kamu samakan

ane ane wae
itu pertama
yang kedua
mukjizat para nabi termasuk Yesus itu masih dianggap kecil di mata Tuhan
karna mukjizat yang besar adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan pengorbanan dan semata mata hanya untuk menunjukan kekuasaan Tuhan
contoh simple
nolak narkoba saat di kasih temen
nutup mata saat gak sengaja liat isi dalam rok cewek
nganter dan njemput anak walo dia janda dan masih harus bekerja
tersenyum saat di ejek atau pun di hina

buka mata anda
mbelah laut itu hanya trik sulap kecil dari sang Tuhan

_________________
AGAMAMU AGAMAMU, AGAMAKU AGAMAKU (Lakum Dinukum Wa Liyadin)
avatar
brani mati demi islam ku
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 325
Location : Surabaya
Job/hobbies : membuat semua orang mengerti apa yang baru saya mengerti
Humor : jangan dulu kau tanyakan jawabanku sebelum kau menanyakan pertanyaan mu
Reputation : 25
Points : 3194
Registration date : 2010-10-14

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by agus on Thu Dec 09, 2010 10:02 am

Yang terpenting juga harus bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, bro...

_________________
Jika pikiran bisa memikirkannya, dan hati saya dapat mempercayainya - maka saya bisa mencapainya
avatar
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 12466
Registration date : 2010-04-15

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by brani mati demi islam ku on Thu Dec 09, 2010 10:33 am

adikku njawab waktu aq tanya soal ini trit
dan jawabannya masuk akal

"karena Nabi Muhammad itu Nabi bukan Tuhan kalo Nabi Isa di anggap Tuhan makanya dianggap isa membuat mukjizat, kak"

kata adek ku itu

ck ck ck ck ck

cacad mental pun tahu

_________________
AGAMAMU AGAMAMU, AGAMAKU AGAMAKU (Lakum Dinukum Wa Liyadin)
avatar
brani mati demi islam ku
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 325
Location : Surabaya
Job/hobbies : membuat semua orang mengerti apa yang baru saya mengerti
Humor : jangan dulu kau tanyakan jawabanku sebelum kau menanyakan pertanyaan mu
Reputation : 25
Points : 3194
Registration date : 2010-10-14

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by agus on Thu Dec 09, 2010 10:35 am

brani mati demi islam ku wrote:adikku njawab waktu aq tanya soal ini trit
dan jawabannya masuk akal

"karena Nabi Muhammad itu Nabi bukan Tuhan kalo Nabi Isa di anggap Tuhan makanya dianggap isa membuat mukjizat, kak"

kata adek ku itu

ck ck ck ck ck

cacad mental pun tahu

:04: :04: :04:

_________________
Jika pikiran bisa memikirkannya, dan hati saya dapat mempercayainya - maka saya bisa mencapainya
avatar
agus
SILVER MEMBERS
SILVER MEMBERS

Male
Number of posts : 8585
Location : Everywhere but no where
Job/hobbies : Baca-baca
Humor : Shaggy yang malang
Reputation : 45
Points : 12466
Registration date : 2010-04-15

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by antipaganism on Tue Dec 14, 2010 7:08 pm

Tomjer kamu lagi stress ya....?...
avatar
antipaganism
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Male
Number of posts : 403
Reputation : 14
Points : 3234
Registration date : 2010-09-17

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by hamba tuhan on Tue Dec 14, 2010 8:40 pm

Tom Jerry wrote:
BOTELHEM wrote:@tom
MasyaAllah..tom-tom...
Memalukan bener ni orang...sumpah..paksain bener lo tafsirnya kayak gituan..mending anda belajar sono ma Ustadz..menyangkut ayat2 Al-Quran diatas...
Oh ya..menyangkut ali-imran 49-51..tuh kan penjelasannya bahwa, 'Isa memiliki beberapa mukjizat yg ia dapat melakukannya dengan ATAS IZIN ALLAH..sedang kalian memiliki penafsiran yg berbeda kan..??
Ha..ha..lucu benar anda...
Satu lg..trimakasih atas ucapan selamat tahun barunya...
Yohanes 11:1-4
Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus: "Tuhan, dia yang Engkau kasihi, sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata: "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan."

Jadi, mujizat2 Isa (Yesus) bukan hanya semata-mata ATAS IZIN ALLAH, tetapi oleh mujizat2 itu Allah dan Anak Allah dimuliakan. Artinya Allah dan Yesus (Anak Allah) sama2 dimuliakan, artinya Yesus selalu satu "nature" dengan Allah.


Nature apanya dek tomjer..... Musa dan abraham jg dimuliakan oleh kaumnya, malah yesus yg sedikit dimuliakan oleh kaumnya 12 suku israel krn tdk bs mengusir penjajah romawi. atau nature berdoa kpd TUHAN dl yesus baru bisa membuat mukjizat???? berarti KUASA MUTLAK punya TUHAN dunk, bukan punya yesus utusan TUHAN(manusia).

Yohanes 11:40 Jawab Yesus: "Bukankah sudah Kukatakan kepadamu: Jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?"
11:41 Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata: "Bapa, Aku mengucap syukur kepada-Mu, karena Engkau telah mendengarkan Aku.
11:42 Aku tahu, bahwa Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku."

_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
avatar
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 18
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 13708
Registration date : 2010-09-19

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by AlukarD on Wed Dec 15, 2010 4:30 am

brani mati demi islam ku wrote:adikku njawab waktu aq tanya soal ini trit
dan jawabannya masuk akal

"karena Nabi Muhammad itu Nabi bukan Tuhan kalo Nabi Isa di anggap Tuhan makanya dianggap isa membuat mukjizat, kak"

kata adek ku itu

ck ck ck ck ck

cacad mental pun tahu

hahahahah......

@Bro brani mati demi islamku

klo ada pertanyaan dari bung TOM JER, langsung tanyain ke adeknya ajah ya, terus tinggal di post kesini. Jawaban adek bro lebih masuk akal dibandingkan jawaban dari bro tom jer....

avatar
AlukarD
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Number of posts : 524
Reputation : -1
Points : 3301
Registration date : 2010-10-27

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by hamba tuhan on Wed Dec 15, 2010 4:57 am

AlukarD wrote:
brani mati demi islam ku wrote:adikku njawab waktu aq tanya soal ini trit
dan jawabannya masuk akal

"karena Nabi Muhammad itu Nabi bukan Tuhan kalo Nabi Isa di anggap Tuhan makanya dianggap isa membuat mukjizat, kak"

kata adek ku itu

ck ck ck ck ck

cacad mental pun tahu

hahahahah......

@Bro brani mati demi islamku

klo ada pertanyaan dari bung TOM JER, langsung tanyain ke adeknya ajah ya, terus tinggal di post kesini. Jawaban adek bro lebih masuk akal dibandingkan jawaban dari bro tom jer....


bagusan nonton bola aja ah.... drpd ngebaca postingan tomjer yg dah cacad mental...


_________________
Matius 19:28 Kata Yesus kepada mereka: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas dua belas takhta untuk menghakimi kedua belas suku Israel.

Inget-inget lho...bagi yang bukan 12 suku israel, ayat matius 19:28 berlaku kelak sesudah kiamat yaitu waktu penciptaan kembali..
avatar
hamba tuhan
MUSLIM
MUSLIM

Male
Number of posts : 9932
Age : 18
Location : Aceh
Humor : Obrolan Santai dengan Om Yesus
Reputation : -206
Points : 13708
Registration date : 2010-09-19

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by AlukarD on Wed Dec 15, 2010 6:19 am

hamba tuhan wrote:
AlukarD wrote:
brani mati demi islam ku wrote:adikku njawab waktu aq tanya soal ini trit
dan jawabannya masuk akal

"karena Nabi Muhammad itu Nabi bukan Tuhan kalo Nabi Isa di anggap Tuhan makanya dianggap isa membuat mukjizat, kak"

kata adek ku itu

ck ck ck ck ck

cacad mental pun tahu

hahahahah......

@Bro brani mati demi islamku

klo ada pertanyaan dari bung TOM JER, langsung tanyain ke adeknya ajah ya, terus tinggal di post kesini. Jawaban adek bro lebih masuk akal dibandingkan jawaban dari bro tom jer....


bagusan nonton bola aja ah.... drpd ngebaca postingan tomjer yg dah cacad mental...


kata bro Berani mati demi islamku

" ORANG CACAD MENTAL PUN TAU "

avatar
AlukarD
BLUE MEMBERS
BLUE MEMBERS

Number of posts : 524
Reputation : -1
Points : 3301
Registration date : 2010-10-27

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by tafriano on Sun Dec 19, 2010 11:05 pm

BOTELHEM wrote:Tanggapan saya

Jerry wrote:" Sesungguhnya Isa Al Masih Putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya" [An Nisa 171]
" Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya" (Hadits Anas bin Malik hal.72)

Nah mari kita bahas surah ini dan tanggapan saya adalah yang didalam kurung:


Anisa 171. Wahai Ahli Kitab (Umat Kristen dan Yahudi) , janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu (Umat kristen mengatakan Yesus Allah, dan Umat Yahudi Menuduh wanita suci mariam sebagai penzina, dan melanggar taurat) , dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah (Ini menyanggah umat yahudi yang mengatakan bahwa Isa bukan utusan Allah) dan kalimat-Nya (Menyanggah Umat Yahudi yang mengatakan isa adalah Anak Zina, padahal itu sudah Ketetapan (kalimat) Allah bahwa Isa terlahir tanpa ada campur tangan lelaki) yang disampaikan-Nya (Melalui Jibril)kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya (Roh Ciptaan Allah). Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga"(menyanggah umat kristen yang mengatakan Isa adalah tuhan), berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak(menyanggah Kristen), segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya (Kepunyaan Allah disini termasuk kepada Roh Isa sendiri). Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.


Nah liat komentar saya yang telah saya beri tanda kurung
Jadi ayat ini menjelaskan kepada yahudi dan nasrani bahwa mereka melampaui badas dalam beragama, dan Isa yang lahir tanpa Ayah itu adalah sudah ketetapan (kalimat) Allah tanpa campur tangan lelaki sedikit pun, ketatapan (kalimat) itu yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Maryam yang menjelma menjadi manusia dalam Mariam ayat 17 ("...Kami mengutus Roh Kami (Jibril)kepadanya(Mariam), maka Ia menjelma dihadapannya (mariam) menjadi manusia yang sempurna." [Maryam 17]).

Ketetapan itu pun disebutkan didalam mariam 21. Jibril berkata: "Demikianlah." Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. "

Jadi Kata Kalimat Nya berarti Ketetapan atau bisa berarti perkara yang sudah diputuskan bahwa terlahir tanpa Bapak.

Jerry wrote:"...Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka Ia menjelma dihadapannya menjadi manusia yang sempurna." [Maryam 17]

Lihat ayat lengkap yang saya kutip dan tanda kurung adalah sanggahan saya terhadap tuduhan ini

Maryam 17. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna (Manusia Sudah Dewasa, Bukan Anak Bayi Yang masuk kerahim maria) 18. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah (maria memohon perlindungan kepada Allah agar tidak disentuh oleh Jibril yang menjelma jadi manusia), jika kamu seorang yang bertakwa."
19. Ia (jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci (maksudnya suci dari tuduhan perzinaan bukan bayi laki-laki hasil zina yang dituduhkan yahudi)." 20. Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"

Jerry wrote:Jadi Sebentar kita akan lihat apa arti sesungguhnya dari Kalimatullah yang disandang oleh Isa. Apakah Isa itu hanya sekedar "ujian" bagi Maria, atau hanya sekedar "ketetapan" dari Allah, atau Ia adalah satu Pribadi - Ilahi yang BERASAL DARI / ADA DI DALAM / MELEKAT PADA [QODIM] : Allah !!

Kata "KALIMAH" dengan arti "Ucapan, Omongan atau Kalam" ada 2 macam pengertian, yaitu :

1. Ucapan yang dimiliki oleh manusia disebut Kalimat Hawadis, artinya Ucapan Makhluk yang bersifat fana atau rusak.

2. Ucapan yang berasal dari Allah disebut Firman atau Kalam yang bersifat QODIM, kekal selamanya dan tidak akan rusak.

Berdasarkan isi kitab diatas Kalimatullah inilah yang menjadi Manusia Isa.
KEKAL ! SUDAH ADA DARI KEKAL SAMPAI KEKAL ! TIDAK DICIPTAKAN ! BERSAMA-SAMA ALLAH !ADA DI DALAM ALLAH ! BERASAL DARI ALLAH ! KELUAR DARI ALLAH (QODIM)

karena: Kalimatullah dan Roh Allah tidak diciptakan tetapi ada bersama-sama dengan Allah itu.

Kalau diciptakan maka Allah itu menjadi tidak punya kalimatullah dan tidak punya Roh sebelum penciptaan, lagipula tidak perlu bagi Allah untuk menciptakan kalimah dan Rohullah bagi dirinya sendiri.

Begitupun Rohullah [Roh Kudus], bahasa Ibraninya jelas:
Ruach HaKodesh [harafiah: Roh Sang Kudus], siapa Yang Kudus? ALLAH

Allah yang ESA itu bersama-sama dengan FirmanNya [Kalimatullah] dan RohNya [Rohullah].

Isa adalah Kalimatullah [Firman Allah].

KeIlahian Yesus tidaklah menjadikan Allah DUA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!

Rohullah [Roh Kudus] memang bukan Allah [dalam pengertian God!].
KeIlahian Roh Kudus tidaklah menjadikan Allah TIGA - karena KeIlahianNya ADA DIDALAM Allah [God], TIDAK TERPISAHKAN !!
Inilah inti dari Tauhid atau Keesaan Allah yang sejati dan benar, yaitu: TRITUNGGAL ALLAH yang ESA !!
perhatikan :
4:171
- Utusan Allah
- Firman Allah
- Roh Allah.

Untuk lebih jelas, mari kita lihat langsung pada konteks ayat yang mengatakan bagaimana Isa dijadikan Allah, kita ambil Surah An-Nisa 171 yang berbunyi :

"Hai Ahli Kitab ! Janganlah kamu melampaui batas dlm agamamu, dan janganlah kamu berkata atas Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA. (ROHULLAH)
Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan jangan kamu berkata: "(Tuhan itu) tiga", Hentikanlah ! Baik bagimu. Allah itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak, kepunyaanNya-lah semua yang dilangit dan semua yang dibumi; Cukuplah Allah sebagai Pelindung." (QS. 4:171)

Perhatikan penggalan kalimat Quran di atas:
" .... Sesungguhnya Al-Masih, Isa putera Maryam itu, tidak lain melainkan utusan Allah dan KALIMAHNYA yang Ia [Allah] BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADA-NYA [Allah]."

Apakah tersirat bahwa Isa diciptakan dalam kandungan Maria ? Tidak!! Tapi Kalimatullah itu dikandung oleh Maria dengan Kuasa Rohullah.

Kata "Al Qoha Ila Maryam" yang diartikan dengan Meniupkannya ke dalam rahim Maryam susunan kalimatnya berbentuk kata kerja transitif (fi'il muta'addi), yaitu kata kerja yang membutuhkan obyek penderita.
Pada ayat ini, subyeknya adalah "Allah".Kata kerjanya ialah "alqo" (melemparkan). Obyek penderitanya ialah "ha" (Kalimah).

Tepatnya: Allah [God] adalah Subject - Alqo adalah Verb - Kalimatullah adalah Object. Kalimatullah itu dijelmakan dalam Kemanusiaan Yesus, tapi Kalimatullah itu tetap melekat [Qodim] dalam diri Allah. Inilah KeMaha-Hadiran dan KeMaha-Kuasaan Allah. Umat Kristen menamakan Bayi Mesias itu Immanuel [Allah beserta kita].

bandingkan dengan konteks penciptaan Adam, siapapun dengan mudah akan mengerti bahwa ini adalah penciptaan, BUKAN inkarnasi. yg dibuat dari bahan tanah (debu) dan dihembuskan (diberikan) nafas.

Sedangkan An-Nisa 171:
" .... KalimahNya yang Ia BERIKAN KEPADA MARYAM DENGAN TIUPAN RUH DARIPADANYA .... "
Kalau Anda mau jujur, nats An-Nisa 171 adalah INKARNASI Kalimatullah dalam Kemanusiaan Isa Al Masih, sama sekali BUKAN penciptaan!

1) Kalimatullah [An Nisaa 171, Ali Imran 39, 45],
2) Rohullah [Hadits Anas bin Malik hal.72]

Menurut Al-Qur'an, Isa itu Roh Allah dan FirmanNya. Sebagaimana yang disabdakan sendiri oleh nabi Muhammad yang berbunyi :

"Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan FirmanNya." (H.R. Anas Bin Malik)

Siapakah Kalimatullah dan Rohullah itu?

Ini ada beberapa pandangan jujur dari Theolog-Theolog Islam:
" Kalimatullah adalah Allah dlm HakekatNya [EsensiNya, NaturNya [ZatNya], dan Ia adalah tidak lain dari satu Pribadi Ilahi." [Al Syaikh Muhyi Al Din Al Arabi - dalam bukunya: Fusus Al Huqm jilid II halaman 35].

" Roh 'ulQudus adalah Roh Allah sendiri." [Al Syaikh Muhammad Al Hariri Al Bayunni -dalam buku Al Ruh Wa Mahiyyatuha, halaman 53]

" Roh Suci artinya Roh yang dimuliakan, Roh Allah sendiri, bukan Malaikat ataupun mahluk ciptaan lainnya." [Al Imam Al Nasafi - dalam buku Al Nasafi, Tafsir, jilid I, halaman 56]

" Roh Suci itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal, dan yang kekal tidak lain adalah Allah sendiri." [Al Sayyid Abdul Karim Al Jabali - dalam buku Majalat Kuliyyat Al Adab].

Itu sudah sesuai dengan Surah 4:158
Bahkan Allah mengangkat Isa itu kepada-Nya, Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Ayat tsb dengan jelas menyatakan bahawa Isa Al-Masih tidak diangkat ke langit kedua, ketujuh atau surga ketiga, seperti yang biasa dianggap, tetapi bahwa Allah telah mengambil Isa Al-Masih kepada diri-Nya (dikembalikan). Ini bermaksud, Dia mengambil Isa Al-Masih ke dalam RohNya yang mulia di dalam surga yang tertinggi.


Mengangkat isa kepada Nya maksudnya mengangkat isa didekatNya

Jerry wrote:3) Suci [Maryam 19]
4) Besar di dunia dan besar di akhirat [Ali Imran 45]


3: 45. (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),

Lihat yang dibold, seorang disana bermaksud salahseorang dalam bahasa arabnya, yang artinya masih ada yang lain dari yesus, lihat kata jamak dari orang yang dibold, disana ada kata perulangan, itu berarti banyak orang, dan salah satunya Yesus yang terkemuka didunia dan akhirat dan didekatkan disisi Allah

Contohnya orang yang didekatkan disisi Allah
56:11. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.
56 88. adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan disisi (Allah),

83 28. (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

Jerry wrote:5) Hakim yang Adil [Hadits Muslim Jilid I hal.76]


Ya Yesus memang dipercaya umat muslim akan datang kedua kalinya sebagai hakim yang adil yang memutuskan perkara perselisihan antara yahudi nasrani majusi, mormon, dan islam, yesus yanga akan menjadi penengah diatara petikaian pendapat yang berbeda dari agama-agama samawi tentang dia.
Kutip

Jerry wrote:6) Mengetahui tentang Hari Penghakiman [Ali Imran 49, Zukruf 57, 61]


Bohong, ayat itu tidak menceritakan itu, anda sedang berbohong, ketahuan kebohongan anda disini.

Jerry wrote:7) Al Masih [Az Zumar 44]


Anda berbohong azzumar ayat 44 berbunyi Katakanlah: "Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Kepunyaan-Nya kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepada- Nyalah kamu dikembalikan"

Lihat sudah dua ayat yang berbohong, padahal Kita umat islam ada Alkuran dirumah, masih berani mereka berbohong tentang ini, nah apalagi tentang hadist, makanya jangan begitu percaya dengan potongan hadist yang dikasihnya, karena beberapa umat islam tidak memiliki buku hadist dirumahnya makanya mereka dengan mudah membohongi umat islam melalui hadist.

Jerry wrote:Mengenai kata ''Kalimat" atau Firman Allah yang menjadi jasad Isa ini, Drs. Hasbullah Bakry dalam bukunya yang berjudul-"Nabi Isa dalam Al-Quran enz" halaman 109 mengatakan: "Nabl Isa disebut sebagai Kalimah Allah (Firman Yang Hidup--pen), disebabkan dia adalah penjelmaan dari pada Firman Allah yang ditujukan kepada Maryam untuk mengandung Nabi Isa".

oleh Muhammad sendiri yang mengatakan: "Isa faa innahu Rohullah wa Kalimatuhu'- (Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Firman-Nya). (Hadits Anas bin Malik--Mutiara Hadits halaman 353).

Quran s.An Nisaa 171 mengatakan: "Innamal Masihu 'Isa bnu Maryam~ Rasululahi wa Kalimatuhu alqahaa ila Maryama wa Rohu, minhu..-' (Sesungguhnya Almasih Isa ibnu Maryam itu, adalah utusan Allah dan Firman-Nya yang ditumpahkanNya kepada Maryam dan Roh daripada Nya)-


Kalimat Nya yang dimaksud bukan Allah, tapi suatu ketetapan dan sudah dibahas diatas. Umat isalm percaya bahwa yesus adalah Kalimat Allah SWT. Karena dia memang suatu ketatapan Allah SWT. Sebagai manusia yang dilahirkan tanpa campur tangan pria.

Jerry wrote:Sarjana theologia Al Shaikh Muhammad al Hariri al Bayyuni berkata, "Roh Kudus, adalah Roh Allah" ("Kitab al Ruh wa Mahiyyatuha," hal.53).


Tidak anda salah , nama lain dari Allah adalah AlQudus (Yang maha Suci), bukan roh kudus(roh suci), Roh adalah ciptaan Allah, Allah bukan Roh, tapi suatu zat yang tidak diketahui oleh Siapapun, Zat Roh adalah ciptaannya. Kalau Allah adalah roh, berarti zat Allah sama dengan zat Iblis yang juga zat Roh, Kalau menurut anda Roh tidak diciptakan berarti Iblis yang dikatakan Roh jahat juga tidak diciptakan, berarti dalam Agama kristen Pencipta itu ada dua.

Jerry wrote:Al-Quran s.Al Ikhlas yang mengatakan: " ...Dialah Allah Yang Esa ...tidak beranak dan tidak diperanakkan .." yang sering dikemukakan oleh para mubaligh Islam dikala itu, sebagai dalil untuk menolak bahwa Allah itu mempunyai anak sebagaimana halnya iman Kristen dengan penyebutan ''Yesus Anak Allah''.Sebenarnya ajaran Kristen sendiri dapat menerima sepenuhnya mengaminkan sepenuhnya ayat Quran ini, karena ajaran Kristen sendiri sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa "Allah itu punya anak" dalam pengertian secara biologis, yang oleh Quran itu disebut- dengan Istilah "walad


Benarkah demikian? Bukankah anda mengakui anda bukan kristen? Dari mana anda tau bahwa Alah kristen tidak beranak? Nih liat aja sendiri:

Kejadian 6:2 maka anak-anak Allah melihat, bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil isteri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
6:3. Berfirmanlah TUHAN: "Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja."

Lihat kalimat anak-anak allah dan anak-anak manusia. Alah besanan ama Adam ? hihihi

Jerry wrote:Seperti yang baru saja dibahas, Roh Kudus adalah Roh Allah dan disebut dalam Al Qur'an dalam banyak tempat.

Surat Yusuf 87 - "Sesungguhnya tiadalah yang berputus-asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum kafir."
Terjemahan dalam bahasa Inggeris nampaknya lebih tepat. "Do not despair of Allah"s spirit; none but unbelievers despair of Allah"s spirit", yang dapat diterjemahkan sebagai "Janganlah mendukakan roh Allah, melainkan kaum kafir yang mendukakan roh Allah".


Dari bahasa Arab ditranslit jadi bahasa Indonesia trus dari bahasa indonesia di translit lagi dalam bahasa inggris, dan dari bahasa inggris ditranslit lagi ke bahasa indonesia hahahhahaha, emangnya Alkitab yang bisa demikian ditranslit-translit seenak udel lu? Alkuran tidak seperti itu, Kalau gitu bisa bisa mesjid berarti Nyamuk donk hihihi

Jerry wrote:Surat Al Bakara,87 dan 253 - "Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan, ..dan kami kuatkan dia dengan ruh suci.."
Al Imam al Nasafi berkata "dengan Roh Kudus artinya, roh yang dikuduskan .....atau nama Allah yang akbar" (Al Nasafi, Tafsir bagian I, hal.56).


Surat Al Maidah 110 - "Hai "Isa anak Maryam, ingatlah akan nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkan engkau dengan ruh suci."

Al Sayyid "Abdul Karim al Djabali ber- kata tentang Roh Kudus bahwa Roh Kudus itu tidak diciptakan, dan apa yang tidak diciptakan adalah kekal dan yang kekal hanyalah Allah sendiri (Madjallat Kulliyyat al Adab (Magazine of the Colledge of Arts) 1934.

Al Shaikh Muhammad al Harira al Bayyumi berkata, "Roh Kudus adalah Roh Allah dan Roh Allah tidak diciptakan ("Al Ruhwa Mahiyyatuha" - The Spirit and Its Nature - hal.53)


Sudah disanggah diatas

Jerry wrote:"Demi Allah yang jiwaku ditanganNya, sesungguhnya telah dekat masanya ISA ANAK MARYAM akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil." (Hadits Shahih Muslim 127)


Lihat akan saya kutip lagi hadist ini beserta sanggahan saya:

"Demi Allah yang jiwaku (jiwa Nabi Muhammad,SAW.) ditanganNya (Ditangan Allah SWT.), sesungguhnya telah dekat masanya ISA ANAK MARYAM akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil (Waktu kedatangan yesus kedua didunia, bukan diakhirat), ." (Hadits Shahih Muslim 127)

Jerry wrote:Quran dimulai dengan "ayat doa" : "Tunjukilah kami JALAN yang lurus" (Qs. 1 Al Faatihah 6)


Akan saya kutip alkuran 43 :61 dan penjelasan saya yang didalam kurung

61. (Allah SWT. Berkata) Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat(Kedatangan Kedua yesus adalah sebagai tanda atau pemberi tahuan akan datangnya kiamat). Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku (Karena dari Awal Allah SWT. Yang berkata, maka kata Aku disini bukan merujuk pada yesus tapi pada Allah SWT. ). Inilah jalan yang lurus(Mengikuti Apa yang dikatakan Allah SWT. Atau Alkuran adalah jalan yang lurus)
Jadi jalan yang lurus itu adalah Ayat Alkuran bukan yesus.

Jerry wrote:APA MUSLIM MASIH TIDAK SADAR??

Ha..ha..saya mau ketawa mendengar kata ini..
Para muslim sudah sadar bagaimana kwalitas otak anda, trimakasih atas kebohongan yang anda buat, dengan demikian bertambah panjang bukti yang telah kami kumpulkan tentang bagaimana kebohongan orang-orang Kafir.


bro jangn heran kalo dia ngubah2 QURAN seenakny, lah kitabnya sendiri di edit dan update terus, kayak FB gitu...hwa..ha..ha

btw yg die bilang trinitas adalah satu jua, udah jelas waktu disalib yesus manggil2 TUHAN...dan disitu jelas yg namany TUHAN sama yesus yg lagi sekarat beda..masa die manggil2 dirinya sendiri...kayak gw kalo lagi sakit paling yang gw teriakin nama ayank gw, masa gw neriakin nama gw sendiri...bener2 konsep yg aneh

tafriano
RED MEMBERS
RED MEMBERS

Male
Number of posts : 94
Location : jakarta
Job/hobbies : nyari pahala
Humor : hidup senang matipun mau
Reputation : 0
Points : 2822
Registration date : 2010-12-19

View user profile

Back to top Go down

Re: YESUS ADALAH TUHAN MENURUT ISLAM DAN ALQURAN/ HADIST.

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 3 1, 2, 3  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum